Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

17. zasedání rady dne 05.05.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
17 455 07.05.2009 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2483/4, 2397, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 - připojení na síť PRAGONET
17 456 07.05.2009 Návrh na zadání realizace veřejné zakázky: ZŠ a MŠ Barrandov Chaplinovo náměstí 1/615 stavební úpravy v pavilonu MŠ Renoirova 648 po vystěhování přípravného ročníku
17 457 07.05.2009 OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2459/1, k. ú. Smíchov
17 458 07.05.2009 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemků parc. č., 1785/1, 1785/2, 1785/3, 1785/4 a 1787, k. ú. Smíchov
17 459 07.05.2009 PREdistribuce, a. s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4261/179, k. ú. Smíchov
17 460 07.05.2009 Stanovisko MČ Praha 5 ke studii "Zóna Hlaváčkova - základní regulace"
17 461 07.05.2009 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 466 Pod Školou č. o. 5, k. ú. Košíře
17 462 07.05.2009 Změny v půdních vestavbách
17 463 07.05.2009 Zpráva o činnosti bezpečnostní služby Ares Group s. r. o. na PZ Anděl v době konání velikonočních trhů ve dnech 28. 3. - 17. 4. 2009
17 464 07.05.2009 Návrh na změnu ve funkci člena redakční rady měsíčníku Pražská pětka
17 465 07.05.2009 Žádost o souhlas s informačně-osvětovou akcí občanského sdružení Pohoda na pěší zóně Anděl dne 27. 5. 2009
17 466 07.05.2009 Žádost o souhlas s konáním prezentace společnosti ING pojišťovna, a. s. na pěší zóně Anděl ve dnech 8. - 9. 6., 21. 6. a 23. - 24. 6. 2009
17 467 07.05.2009 Úprava provozní doby části placeného veřejného hlídaného parkoviště na nám. 14. října v Praze 5
17 468 07.05.2009 Převod finančních prostředků na odvody zdravotního pojištění a sociálního pojištění z podkapitoly 0604 do podkapitoly 0620
17 469 07.05.2009 NP Staropramenná 27/669, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky
17 470 07.05.2009 NP Na Bělidle 3/64, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky
17 471 07.05.2009 NP Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky
17 472 07.05.2009 NP Bieblova 4/1063, Praha 5 - Smíchov, Ing. Jana Beránková, uzavření nájemní smlouvy
17 473 07.05.2009 NP Na Skalce 1/1047, Praha 5 - Smíchov, uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s MUDr. Zuzanou Hroššovou
17 474 07.05.2009 NP Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 - Smíchov, ČSOB Pojišťovna, a. s., souhlas s podnájmem
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 37