Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

9. zasedání rady dne 17.03.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
9 217 19.03.2009 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
9 218 19.03.2009 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy a změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
9 219 19.03.2009 NP 102, č. p. 398, J. Plachty, č. o. 15 se spoluvlastnickým podílem na spol. částech budovy a pozemku parc. č. 474 o velikosti 120/19988, k. ú. Smíchov- záměr prodeje
9 220 19.03.2009 Č. p. 608 a č. p. 609, Pražského č. o. 21 a č. o. 23, se zastav. pozemky parc. č. 1020/66, 1020/65, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 608/18
9 221 19.03.2009 Č. p. 641 a č. p. 642 , Dreyerova č. o. 15 a č. o. 17, se zastav. pozemky parc. č. 1020/22, 1020/21, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 642/10
9 222 19.03.2009 Vyúčtování finančních příspěvků přidělených v roce 2008 z podkapitoly 0604 kultura
9 223 19.03.2009 Finanční příspěvek na preventivní akci pro žáky třetích tříd ZŠ z Prahy 5 - divadelní představení - Jeden za všechny, všichni za jednoho
9 224 19.03.2009 Mandátní smlouva o správě objektu - Radlická 47/2054, k.ú. Smíchov
9 225 19.03.2009 Vyúčtování grantových darů udělených v roce 2008 v oblasti "Podaná ruka - sociální problematika"
9 226 19.03.2009 Návrh smlouvy o svozu a odstranění separovaného komunálního odpadu od původce odpadů
9 227 19.03.2009 Zadání vypracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Rekonstrukce bytového domu Janáčkovo nábřeží 29/1072 včetně zbudování výtahu
9 228 19.03.2009 Úprava výše správní odměny pro rok 2009 správní firmě Centra a. s. za správu objektu Poliklinika Krškova a objektu nám.14. října 83 na základě míry inflace za rok 2008
9 229 19.03.2009 Aquapark Barrandov - záměr pronájmu části objektu Aquaparku Barrandov k umístění 2 ks reklamních zařízení
9 230 19.03.2009 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 45/0/OOA/07 a k nájemní smlouvě č. 8/0/OOA/08 se společností tédwa s. r. o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ 27254089, kterými se prodlužuje doba nájmu umístění reklamních zařízení
9 231 19.03.2009 Elišky Peškové 17/741 - záměr pronájmu nebytových prostor umístěných v přízemí a suterénu objektu o celkové výměře 124 m2 na úřední desku MČ Praha 5
9 232 19.03.2009 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - úprava smlouvy o nájmu NP - snížení předmětu nájmu o 5,25 m2 pro MUDr. Evu Holodniokovou, Brichtova 810, Praha 5, IČ 60164034
9 233 19.03.2009 Doplnění usnesení RMČ Praha 5 č. 7/192/2009 ze dne 3. 3. 2009 v bodě II. odst. 2. usnesení
9 234 19.03.2009 Nádražní 24/1301, k. ú. Smíchov - prodloužení nájemní smlouvy č. 55/OSM/01 uzavřené se společností outdoor akzent s. r. o., IČ 00545911 dne 18. 4. 2001 ve znění pozdějších dodatků na umístění 3 ks reklamních zařízení
9 235 19.03.2009 Plzeňská 174/2076, k. ú. Smíchov - žádost společnosti MediUp a. s., IČ 26306018, nájemce části objektu k umístění reklamního zařízení, o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy se společností IDOLS BRNO s. r. o., IČ 25534751
9 236 19.03.2009 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - snížení ceny nájmu pro nájemce suterénních NP o celkové výměře 42,20 m2, Jaroslavu Sládkovou, Spytihněvova 162, Praha 2, IČ 44295839
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 43