Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

8. zasedání rady dne 10.03.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
8 193 12.03.2009 Vyúčtování grantových darů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu za rok 2008.
8 194 12.03.2009 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
8 195 12.03.2009 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
8 196 12.03.2009 Ostatní bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
8 197 12.03.2009 Stanovení počtu okrskových volebních komisí a sídel ustanovených 81 volebních okrsků a stanovení počtu zvláštních prostor pro hlasování pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 5.- 6. června 2009
8 198 12.03.2009 Poskytnutí daru předsedům a členům okrskových volebních komisí při volbách do Evropského parlamentu ve dnech 5.- 7. června 2009
8 199 12.03.2009 Rozpočtová opatření od 20. 2. 2009 do 25. 2. 2009
8 200 12.03.2009 Vyúčtování grantů za r. 2008 Místo pro život a ekologické programy
8 201 12.03.2009 Návrh smlouvy o dílo na likvidaci křídlatky a bolševníku velkolepého na území MČ Praha 5
8 202 12.03.2009 Pronájem pozemku č. parc. 4181/2 k. ú. Smíchov pod garáží - Pavel Šarbach
8 203 12.03.2009 Žádost o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za parkování - Stroupežnického
8 204 12.03.2009 Návrh na zadání zpracování zadávací projektové dokumentace pro VZ: Stavební úpravy v MŠ Renoirova 648 po vystěhování přípravného ročníku a pro Rekonstrukci části objektu pro zřízení další třídy v MŠ DUHA, Trojdílná 1117, Praha 5
8 205 12.03.2009 NP Preslova 5/2213, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě zveřejněného záměru
8 206 12.03.2009 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek č. p. 466 Pod Školou 5, k. ú. Košíře, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů - záměr prodeje po bytech
8 207 12.03.2009 Plán interních auditů na rok 2009
8 208 12.03.2009 Vyúčtování grantů v oblasti kultury a grantů na obnovu kulturních památek za rok 2008
8 209 12.03.2009 Příspěvek pro Helppes - centrum výcviku psů pro postižené o. s.
8 210 12.03.2009 Nákup interaktivních tabulí pro mateřské školy pomocí mezinárodního grantu
8 211 12.03.2009 Návrh na umístění pomníku Tarase Ševčenka na nám. Kinských
8 212 12.03.2009 Projekt Kultura v ulicích - kulturní akce "Taneční příliv"
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 24