Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

6. zasedání rady dne 24.02.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
6 159 26.02.2009 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu: ZŠ a MŠ Barrandov Chaplinovo náměstí 615/1 stavební úpravy pro přestěhování přípravného ročníku z MŠ Renoirova 648
6 160 26.02.2009 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
6 161 26.02.2009 Kartouzská 6/204 - žádost MUDr. Martiny Čermákové o prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1. 6. 2000 na pronájem NP umístěných ve 2. patře budovy B o celkové výměře 50,76 m2
6 162 26.02.2009 Převzetí záštity nad projektem Sport bez předsudků 2009 - Praha bez předsudků 2009
6 163 26.02.2009 Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností NeXA, s. r. o
6 164 26.02.2009 Převzetí záštity nad VIII. ročníkem projektu Plavecko - běžecký pohár a Mistrovstvím Evropy Plavecko - běžeckého poháru
6 165 26.02.2009 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
6 166 26.02.2009 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
6 167 26.02.2009 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
6 168 26.02.2009 Zastupování Denisy Kuncové, pracovnice zajišťující provoz galerie Portheimka, v době její nepřítomnosti Evou Neradovou - uzavření DPP
6 169 26.02.2009 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 19/2008 Sb. hl. m. Prahy - př. řízení
6 170 26.02.2009 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
6 171 26.02.2009 Záměr prodeje nebytového prostoru 164/103, k. ú. Košíře
6 172 26.02.2009 Záměr prodeje nebytového prostoru 164/102, k. ú. Košíře
6 173 26.02.2009 Záměr prodeje nebytového prostoru - ateliéru č. 164/101, k. ú. Košíře
6 174 26.02.2009 Záměr prodeje nebytového prostoru 294/104, k. ú. Košíře
6 175 26.02.2009 Záměr prodeje nebytového prostoru 294/103, k. ú. Košíře
6 176 26.02.2009 Provedení veřejné zakázky s názvem "Rozšíření vyvolávacího a čekacího systému o pracoviště odd. místních poplatků odboru ekonomického Úřadu MČ Praha 5 v objektu Štefánikova 13, 15" dle ustanovení § 12, odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
6 178 26.02.2009 Výběr zhotovitele na realizaci chemického čištění otopných systémů základních a mateřských škol v rámci energetických úsporných opatření
6 179 26.02.2009 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele(ky) Základní školy Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760