Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

5. zasedání rady dne 17.02.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
5 132 19.02.2009 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2008
5 133 19.02.2009 Podpora celosvětové kampaně "Vlajka pro Tibet"
5 134 19.02.2009 Žádost o pronájem pozemku č. parc. 1388 k. ú. Košíře - CP servis s. r. o.
5 135 19.02.2009 Pěší lávka vedoucí z parku Sacre Coeur do KOC Nový Smíchov - prodloužení doby nájmu o 2 roky pro nájemce, společnost RED division s. r. o., se sídlem Ostrovní 30/126, Praha 1, IČ 27229432
5 136 19.02.2009 Nám. 14. října 3/83 - zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 45/1634/2006 ze dne 7. 11. 2006 v bodě II. odst. 1 usnesení
5 137 19.02.2009 OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 2843, k. ú. Smíchov za části pozemků parc. č. 2844/3 a poz. parc. č. 2844/4, k. ú. Smíchov
5 138 19.02.2009 NP - Nádražní 42/82, Praha 5 - Smíchov, Regina Kolandová, souhlas s podnájmem
5 139 19.02.2009 NP Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky
5 140 19.02.2009 NP Štefánikova 28/249, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky
5 141 19.02.2009 NP Švédská 39/107, 35/1844, 37/1845, Praha 5 - Smíchov, MAXIMA, spol. s r. o., žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu
5 142 19.02.2009 NP Štefánikova 21/216, Praha 5 - Smíchov, Český helsinský výbor - záměr pronájmu
5 143 19.02.2009 NP Staropramenná 27/669, Praha 5 - Smíchov, JUDr. Iveta Krůtová, ukončení nájmu dohodou
5 144 19.02.2009 Č. p. 2265 , Radlická č. o. 92, se zastav. a souvis. pozemkem parc. č. 1438 a 1439, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 2265/5
5 145 19.02.2009 Č. p. 2265, Radlická č. o. 92, se zastav. pozemkem parc. č. 1438 a souvis. pozemkem parc. č. 1439, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 2265/6
5 146 19.02.2009 Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 5 za rok 2008 dle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5 147 19.02.2009 Revokace usnesení 10/299/2006 ze dne 28. 2. 2006 - změna vlastníka budovy
5 148 19.02.2009 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
5 149 19.02.2009 Návrh na podání žaloby na vyklizení bytu v podílovém domě na adrese Vrázova 513/9, Praha 5 (podíl MČ činí 1/2) a žaloby na vymožení nedoplatků na nájemném
5 150 19.02.2009 Nabídka uvolněného bytu vybranému žadateli
5 151 19.02.2009 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 27