Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

4. zasedání rady dne 10.02.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
4 96 12.02.2009 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
4 97 12.02.2009 Nabídka uvolněných bytů vybraným žadatelům
4 98 12.02.2009 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
4 99 12.02.2009 Ukončení nájemní smlouvy na část parc. č. 501 v k. ú. Motol - Svorová
4 100 12.02.2009 Prodej části pozemku č. parc. 386/1 k. ú. Motol vlastníkovi sousedních nemovitostí - Slatiny a. s.
4 101 12.02.2009 Záměr prodeje pozemku č. parc. 1184/3 k. ú. Smíchov vlastníkovi nemovitosti č. p. 96 - BD Franty Kocourka 10, Praha 5
4 102 12.02.2009 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 506/2, k. ú. Radlice
4 103 12.02.2009 Žádost OOA MHMP o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji části pozemku parc. č. 375/1, k. ú. Hlubočepy a sousedních pozemků parc. č. 375/2 a 341/14
4 104 12.02.2009 Firma Elektroštika, s. r. o. žádá MČ Praha 5 na základě plné moci o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k. ú. Smíchov
4 105 12.02.2009 Informace o udělených souhlasech v OSM od července do prosince 2008
4 106 12.02.2009 Dodatek ke smlouvě 76/OSM/99 ze dne 17. 5. 1999 z důvodu změny záhlaví smlouvy
4 107 12.02.2009 Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro parc. č. 90 a 141, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PRE distribuce a. s.
4 108 12.02.2009 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
4 109 12.02.2009 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace
4 110 12.02.2009 Odměňování za výkon funkce člena zastupitelstva Městské části Praha 5
4 111 12.02.2009 Žádost o záštitu starosty nad otevřením Rodinného centra Andílek
4 112 12.02.2009 Plán udržitelného rozvoje sociálních služeb městské části Praha 5 pro roky 2009 - 2012
4 113 12.02.2009 Převod pozemku parc. č. 536/5 v k. ú. Radlice v rámci majetkového vypořádání vyplývajícího ze závěrů řízení v právní věci C 276/91 o vyklizení pozemku
4 114 12.02.2009 Záměr prodeje pozemku s právem stavby v k. ú. Smíchov
4 115 12.02.2009 Návrh na revokaci usnesení RMČ P5 č. 5/127/2007 ze dne 6. 2. 2007 v bodě I. odst.3.
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 36