Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

3. zasedání rady dne 03.02.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
3 54 05.02.2009 Zpráva ze služební cesty na jednání VMČO při SMO ČR
3 55 05.02.2009 Záměr společného prodeje čtyř bytových domů č. p. 969, 970, 971, 972, Štěpařská č. o. 10, se zastav. pozemky parc. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvis. pozemek parc. č. 891/10, k. ú. Hlubočepy
3 56 05.02.2009 Změna způsobu prodeje domů č. p. 479 Vrchlického 51, č. p. 482 Vrchlického 49 a č. p. 483 Vrchlického 47, vše k. ú. Košíře oprávněným nájemcům
3 57 05.02.2009 Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem " Anketa na téma doprava a parkování na území MČ Praha 5" - zóny placeného stání
3 58 05.02.2009 Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva MČ P5
3 59 05.02.2009 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
3 60 05.02.2009 Doplnění usnesení RMČ č. 22/788/2007 ze dne 12. 6. 2007 - záměr prodeje bytových domů specifikovaných v přiloženém seznamu jako celek právnickým osobám založeným z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel ...
3 61 05.02.2009 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy "U Krtečka" Praha 5-Motol, Kudrnova 235 s účinností od 1. 2. 2009
3 62 05.02.2009 Návrh platového výměru pro ředitelku Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629 s platností od 1. 2. 2009 v souladu s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5"
3 63 05.02.2009 Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Podprogram A. Podpora terénní práce 2009 s finanční spoluúčastí městské části ve výši 30% z požadované dotace
3 64 05.02.2009 Prodej bytového domu č. p. 802 Holečkova 91 se zastav. pozemkem parc. č. 1282 a souvisejícím pozemkem parc. č. 1283, k. ú. Košíře dle Pravidel...
3 65 05.02.2009 Smlouva o výpůjčce dopravního prostředku zn. ŠKODA Roomster, RZ 9A7 6855 ve prospěch sdružení PROGRESSIVE, a. o.
3 66 05.02.2009 Úprava rozpočtu roku 2009 - sociální dávky
3 67 05.02.2009 Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 168/0/OŠK/2008
3 68 05.02.2009 Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správní firmou Centra a. s. a ostatními správci v roce 2009
3 69 05.02.2009 Stanovisko MČ Praha 5 k dokumentaci k územnímu řízení stavby "Bytové domy Barrandov Devonská" na pozemcích č. parc. 972 - 976, 977/2, 3 k. ú. Hlubočepy
3 70 05.02.2009 Č. p. 637 a č. p. 638, Pražského č. o. 30 a č. o. 32, se zastav. pozemky parc. č. 1020/26 a 1020/25, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 638/1
3 71 05.02.2009 Č. p. 637 a č. p. 638 , Pražského č. o. 30 a č. o. 32, se zastav. pozemky parc. č. 1020/26, 1020/25, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 637/10
3 72 05.02.2009 Č. p. 2503, Pechlátova č. o. 16, se zastav. pozemkem parc. č. 1381, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 2503/3
3 73 05.02.2009 Č. p. 2503, Pechlátova č. o. 16, se zastav. pozemkem parc. č. 1381, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 2503/6
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 42