Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

2. zasedání rady dne 20.01.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
2 20 22.01.2009 Nepeněžitý dar nepotřebného hmotného majetku ve prospěch Výchovného ústavu a Střediska výchovné péče Klíčov, Čakovická 51, Praha 9, 190 00
2 21 22.01.2009 Dar ve formě finanční částky 5. 000,- Kč Marii Černé, matce Ely Černé, která se narodila ve FN Motol jako první občánek Městské části Praha 5 v roce 2009
2 22 22.01.2009 Personální záležitosti
2 23 22.01.2009 Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro sociální oblast - V. Program - Podpora MČ v oblasti sociálních služeb pro rok 2009 a návrh na jmenování komise na otevírání obálek pro poskytnutí účelové dotace V. program - Podpora MČ v oblasti sociálních služeb
2 24 22.01.2009 Žádost o souhlas s pořádáním reklamní akce "Contours fitness pro ženy" společností BRAMON s. r. o. na pěší zóně Anděl ve dnech 9. 2. - 13. 2. 2009
2 26 22.01.2009 V Bokách II 21, záměr prodeje domu čp 246, se zast. pozemkem parcel. č. 989/8 a zahradou parcel. č. 989/7, k. ú. Hlubočepy
2 27 22.01.2009 Vrázova 9, záměr prodeje id. 1/2 domu čp. 513 s id. 1/2 zast. pozemku parcel. č. 462, k. ú. Smíchov
2 28 22.01.2009 Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2976/1, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy - prodej pozemku bude dle ÚPnHMP
2 29 22.01.2009 Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 1935/98, k. ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5 z důvodu stavebních úprav při výstavbě Viladomů Poštovka
2 30 22.01.2009 Č. p. 415 Újezd 15 - přímý prodej bytové jednotky 415/17 k. ú. Malá Strana, Praha 5 novému oprávněnému nájemci bytu
2 31 22.01.2009 Uzavření nové nájemní smlouvy na pozemky č. parc. 1475/94 a 1475/232 v k. ú. Košíře
2 32 22.01.2009 Kartouzská 6/204 - žádost MUDr. Lucie Jordákové o prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1. 6. 2000 na pronájem NP umístěných v 1. patře budovy A o celkové výměře 30,2 m2
2 33 22.01.2009 Štefánikova 12/68 - žádost nájemce objektu, společnosti NDP CZ s. r. o. o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem části NP umístěných 2. NP objektu o celkové výměře 137 m2
2 34 22.01.2009 Radlická 112/2070 - odložení účinnosti nájemní smlouvy č. 52/0/OOA/08 uzavřené s Jozefem Potankou, IČ: 86894781 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu
2 35 22.01.2009 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - rozšíření smlouvy o nájmu NP uzavřené dne 7. 8. 1996 s MUDr. Annou Navrátilovou na pronájem části nebytových prostor umístěných ve 2. patře budovy A o celkové výměře 51,18 m2 o společnost FIMED s. r. o., IČ 28497392
2 36 22.01.2009 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
2 37 22.01.2009 Nabídka 2 uvolněných bytů vybraným žadatelům
2 38 22.01.2009 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
2 39 22.01.2009 NP Plzeňská 125/951, Praha 5 - Košíře, MUDr. Stanislava Kubšová, žádost o prodloužení nájemní smlouvy
2 40 22.01.2009 NP Radlická 47/2054, Praha 5 - Smíchov, Miloslava Siedemová, nová nájemní smlouva
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 33