Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

1. zasedání rady dne 13.01.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
1 1 15.01.2009 Služební cesta na zasedání Rady Výboru městských částí a obvodů při SMO ČR
1 2 15.01.2009 Drtinova 26, záměr prodeje id. 1/6 domu čp. 412 s id. 1/6 zastavěného pozemku parcel. č. 3046, k. ú. Smíchov, spoluvlastníku
1 3 15.01.2009 Návrh termínů zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 na I. pololetí 2009
1 4 15.01.2009 Záměr prodeje bytového domu č. p. 2272, Plzeňská č. o. 136, se zastav. pozemkem parc. č. 3974 a souvisejícím pozemkem parc. č. 3975, k. ú. Smíchov dle Pravidel prodeje celých domů právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů
1 5 15.01.2009 Záměr prodeje bytového domu č. p. 2273, Plzeňská č. o. 134, se zastav. pozemkem parc. č. 3972 a souvisejícím pozemkem parc. č. 3973 k. ú. Smíchov dle Pravidel prodeje celých domů právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů
1 6 15.01.2009 Doprodej b. j. 903/12, k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci bytu
1 7 15.01.2009 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 294 Mahenova 4
1 8 15.01.2009 Prezentace základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 na CD - rozdělovník
1 9 15.01.2009 Změny platových výměrů ředitelek mateřských škol a ředitelek/ředitelů základních škol v souladu s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 5 (PRAVIDLA)"
1 10 15.01.2009 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
1 11 15.01.2009 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
1 12 15.01.2009 Č. p. 1141, Kováků č. o. 11, se zastav. pozemkem parc. č. 2852, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 1141/9
1 13 15.01.2009 Č. p. 314, Arbesovo nám. č. o. 10, se zastav. pozemkem parc. č. 93, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 314/2
1 14 15.01.2009 Zapůjčení služebního vozidla Škoda Fabia 1.2, RZ 2A7 59 98 pro vedoucí oddělení matrik a státního občanství OOS Janě Manychové
1 15 15.01.2009 Přidělení CCS karty uvolněné předsedkyni Sociálního výboru ZMČ P5 Ing. Vlastě Váchové a neuvolněné předsedkyni Kontrolního výboru ZMČ P5 Ing. A. Morávkové
1 16 15.01.2009 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
1 17 15.01.2009 Schválení odkoupení multifunkčního stroje Konica - Základní škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
1 18 15.01.2009 Výsledek konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele(ky) Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov - U Železničního mostu 2629
1 19 15.01.2009 Návrh na rozšíření počtu schránek důvěry, nákup a umístění dalších 5ks schránek