Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

38. zasedání rady dne 19.11.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
38 1245 21.11.2008 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
38 1246 21.11.2008 Úprava závazného ukazatele "opravy a udržování" pro rok 2008 v Mateřské škole, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775
38 1247 21.11.2008 Změna závazného ukazatele odpisy v ZŠ Nepomucká
38 1248 21.11.2008 Změna závazného ukazatele opravy a údržba v ZŠ a MŠ Barrandov
38 1249 21.11.2008 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
38 1250 21.11.2008 Vzdání se funkce ředitelky Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629, Aleny Kučerové k 31. 12. 2008
38 1251 21.11.2008 Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele(ky) příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629
38 1252 21.11.2008 Vyhlášení výběrového řízení v oblasti kultury na udělení grantů pro vlastníky nemovitých kulturních památek na podporu zachování a obnovy památek na rok 2009
38 1253 21.11.2008 Vyhlášení výběrového řízení v oblasti kultury na udělení grantů pro podporu kultury a rozvoje kulturních aktivit na území MČ Praha 5 na rok 2009
38 1254 21.11.2008 Změna ve finančním zajištění německé výstavy Bärmann a spol. - Neukölln - Tady je rozmanitost
38 1255 21.11.2008 Prodloužení spolupráce s Denisou Kuncovou, pracovnicí zajišťující provoz galerie Portheimka, uzavřením dohody o pracovní činnosti
38 1256 21.11.2008 OSM MČ Praha 5 žádá o schválení uzavírání dodatků k nájemním smlouvám (pronájem pozemků - parkovací stání, pozemky pod garážemi) se změnou splatnosti pohledávek MČ Praha 5 ze čtvrtletních plateb na roční
38 1257 21.11.2008 NP Štefánikova 21/216, Praha 5 - Smíchov, Klub přátel starého Smíchova, žádost o ukončení nájmu dohodou a o prominutí nájemného, úroku z prodlení a smluvní pokuty
38 1258 21.11.2008 Souhlas s umístěním bezpečnostních kontejnerů na použitý injekční materiál - projekt FIXPOINT
38 1259 21.11.2008 NP Holečkova 69/836, Praha 5 - Smíchov, záměr pronájmu garáže
38 1260 21.11.2008 NP Stroupežnického 28/2327, AVIS Praha, s. r. o., žádost o ukončení nájmu dohodou
38 1261 21.11.2008 NP Na Bělidle 3/64, Praha 5 - Smíchov, RNDr. Zdenko Vaněk, žádost o ukončení nájmu dohodou
38 1262 21.11.2008 NP Radlická 112/2070, Praha 5 - Smíchov, VM PUB, s. r. o., žádost o snížení nájemného
38 1263 21.11.2008 Záměr prodeje pozemku č.parc. 930/9 a 930/12 v k.ú. Smíchov vlastníkům domu čp. 67 k. ú. Smíchov
38 1264 21.11.2008 Prodloužení nájmu 20-ti parkovacích míst v garážích OC Nový Smíchov
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 50