Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

42. zasedání rady dne 16.12.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
42 1413 18.12.2008 Dodatek č.2 ke smlouvě č. 36/0/OSS/07 o podnájmu nemovitosti týkající se prodloužení doby podnájmu 6 parkovacích míst
42 1414 18.12.2008 Úprava rozpočtu na rok 2008 - snížení účelové neinvestiční dotace z MPSV na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi
42 1415 18.12.2008 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2008 a s tím související navýšení upraveného rozpočtu na kap. 0413 a kap. 0813 a úpravu plánu zdaňované činnosti polikliniky Kartouzská pro rok 2008
42 1416 18.12.2008 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti a úpravu plánu zdaňované činnosti areálu Klikatá pro rok 2008
42 1417 18.12.2008 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - žádost MUDr. Zobanové o úhradu nákladů v částce ve výši 22. 704, 50 Kč spojených se zprovozněním oční ambulance po rekonstrukci sociálních zařízení v objektu Polikliniky Barrandov
42 1418 18.12.2008 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - žádost Pavla Dobiáše, nájemce NP, o snížení ceny nájmu za pronájem NP umístěného v přízemí budovy A o celkové výměře 19,20 m2
42 1419 18.12.2008 Záměr prodeje volného stavebního pozemku č. parc. 1247 v k. ú. Smíchov
42 1420 18.12.2008 Pronájem části pozemků pro umístění reklamních zařízení - News Outdoor CR, s. r. o.
42 1421 18.12.2008 Tichá 3, záměr prodeje id. 1/2 domu čp. 1224 s id. 1/2 zast. pozemku parcel. č. 3297 a id.1/2 zahrady parcel. č. 3298, k. ú. Smíchov
42 1422 18.12.2008 Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 942/56,942/51 a 942/118, k. ú. Hlubočepy
42 1423 18.12.2008 Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 3088,3092 a 3094, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy - scelení s pozemky žadatele
42 1424 18.12.2008 Nepeněžitý dar nepotřebného hmotného majetku ve prospěch Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 802/11, Praha 5
42 1425 18.12.2008 Pověření k dočasnému řízení Zdravotnického zařízení Smíchov
42 1426 18.12.2008 Plán udržitelného rozvoje sociálních služeb Městské části Praha 5
42 1427 18.12.2008 Odkoupení bytového domu č. p. 508, Slávy Horníka č. o. 18, včetně zastavěného pozemku parc. č. 515 a souvis. pozemku parc. č. 516/2, vše k. ú. Košíře, společností Central Europe Holding a. s. za cenu 12. 000. 000,-- Kč
42 1428 18.12.2008 Zásady Úřadu městské části Praha 5 pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu v roce 2009
42 1429 18.12.2008 Zrušení zjednodušeného podlimitního řízení "Realizace střešních nástaveb na bytových domech - Lumiérů" dle § 84 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění
42 1430 18.12.2008 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
42 1431 18.12.2008 Stanovisko k návrhu na umístění reklamních poutačů v areálu MČ Klikatá 90 c/1238, Praha 5 - Jinonice
42 1432 18.12.2008 Změny v půdních vestavbách
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 39