Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

40. zasedání rady dne 02.12.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
40 1346 04.12.2008 Dokumentace k územnímu řízení stavby "Rezidence Blaženka" na pozemku č. parc. 2499 k. ú. Smíchov
40 1347 04.12.2008 Výroba CD pro prezentaci mateřských a základních škol zřizovaných MČ Praha 5
40 1348 04.12.2008 Dílčí zpráva o stavu postoupených pohledávek městskou částí Praha 5 Agentuře Praha 5, a. s.
40 1349 04.12.2008 Změna plánu oprav domovního a bytového fondu MČ Praha 5 pro rok 2008 správní firmy Centra a. s.
40 1350 04.12.2008 Č. p. 198 Plzeňská 49 - prodej půdní bytové jednotky č. 198/07 včetně příslušenství oprávněnému nájemci
40 1351 04.12.2008 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 294 Mahenova 4
40 1352 04.12.2008 Úprava finančního vypořádání MČ Praha 5 za rok 2007
40 1353 04.12.2008 Změna závazných ukazatelů Tyršovy ZŠ a MŠ
40 1354 04.12.2008 Instalace nádob na separovaný odpad u domů v majetku MČ Praha 5 od roku 2009 vč. zanášky do domů a klíčů k uzamčení
40 1355 04.12.2008 V Bokách II, č. p. 246/21, Praha 5 na č. parcelním 989/8 - nutné opravy domu
40 1356 04.12.2008 Prodej b. j. 824/21, k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci bytu
40 1357 04.12.2008 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele(ky) Mateřské školy, Praha 5-Smíchov, U Železničního mostu 2629
40 1358 04.12.2008 Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5, Ing. arch. Martinem Sladkým, stavebníkem bytu č. 16 v domě U Paliárky č. p. 956, k. ú. Smíchov, Praha 5 a Bytovým družstvem U Paliárky 5 jako vedlejším účastníkem
40 1359 04.12.2008 Žádost OOA MHMP o stanovisko k dlouhodobému pronájmu popř. prodeji části pozemku parc. č. 1838/31, k. ú. Košíře
40 1360 04.12.2008 OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 265/14, k. ú. Jinonice za část pozemku parc. č. 267, k. ú. Jinonice
40 1361 04.12.2008 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 16621 a 1019/1, k. ú. Hlubočepy
40 1362 04.12.2008 Žádost firmy SUPRAPHON MUSIC a. s. o prodloužení trvání dočasné stavby umístěné na pozemku parc. č. 1376, k. ú. Smíchov, ul. Pechlátova
40 1363 04.12.2008 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemků parc. č. 533/1 a 624/2, k. ú. Radlice
40 1364 04.12.2008 OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 1295, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc. č. 1271/7 a pozemek parc. č. 1271/8, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
40 1365 04.12.2008 Žádost OSM MHMP o stanovisko ke směně poz. parc. č. 1255/3, 1257/14, 1249/7, 1253/8, 1253/11, 12, 17, 18, 1254/1, 3, 4 a 1254/5 , k. ú. Jinonice ve vlastnictví paní Kubrové za část poz. parc. č. 1032/1, k. ú. Jinonice ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 44