Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

34. zasedání rady dne 14.10.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
34 1140 16.10.2008 Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 Evy Jaré, Luboše Ondráčka, Ing. Jaroslava Pavlaty, Ing. Romana Petříka a Zdeňka Rygla
34 1141 16.10.2008 Návrh na zařazení 7 bytů do další etapy nabídkového řízení za smluvní nájemné
34 1142 16.10.2008 Zadání provedení veřejné zakázky malého rozsahu - výzkum problémových lokalit MČ Praha 5 a sledování patologických jevů dle zadaných lokálních preferencí
34 1143 16.10.2008 Úprava rozpočtu roku 2008 - sociální dávky na výplatu příspěvku na péči
34 1144 16.10.2008 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 653 a 654, k. ú. Hlubočepy z vlastnictví Bytového podniku P5 s. p. v likvidaci
34 1145 16.10.2008 Poliklinika Kartouzská 6/204 - žádost o souhlas s umístěním sídla Gynekologie MUDr. Dagmar Váchová, s. r. o. v budově A
34 1146 16.10.2008 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu
34 1147 16.10.2008 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
34 1148 16.10.2008 NP Na Valentince 5/451, Praha 5 - Smíchov, využití volných prostor
34 1149 16.10.2008 Návrh na úpravu Dohody o provedení změny stavby, úpravy Smlouvy o nájmu nebytových prostor - výše sml. pokuty a znění čl. X odst. 3
34 1150 16.10.2008 NP Bozděchova 9/637, Praha 5 - Smíchov, záměr pronájmu býv. krytu CO
34 1151 16.10.2008 NP Plzeňská 76/470, Praha 5 - Košíře, Alan Stonawski, ukončení nájmu dohodou
34 1152 16.10.2008 Žádost o souhlas s pořádáním akce "Delta - pekárny" na pěší zóně Anděl dne 10. 11. 2008
34 1153 16.10.2008 FZŠ Barrandov II - uzavření podnájemní smlouvy na užívání sportovního areálu školy s panem Jiřím Zavadilem na pět let
34 1154 16.10.2008 Žádost o souhlas s umístěním kinobusu pro distribuci a sběr žádostí "Opencard" na pěší zóně Anděl ve dnech 27. 10. - 2. 11. 2008
34 1155 16.10.2008 Žádost o souhlas s pořádáním akce "Česko proti chudobě" na pěší zóně Anděl dne 30. 10. 2008
34 1156 16.10.2008 Návrh metody, kterou bude prováděn výběr prodejců vánočních kaprů v lokalitách na území MČ Praha 5
34 1157 16.10.2008 Prodej b. j. 857/19, k. ú. Hlubočepy novému oprávněnému nájemci bytu
34 1158 16.10.2008 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 198 Plzeňská 49
34 1159 16.10.2008 Výběr zhotovitele výměny plynových kotlů a rozvodů v kotelně domu Na Neklance 15/2534, Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 28