Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

30. zasedání rady dne 16.09.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
30 1008 18.09.2008 Renovace plastik a pamětních desek, svěřených MČ Praha 5
30 1009 18.09.2008 Výběr zhotovitelů oprav domů MČ P5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí
30 1010 18.09.2008 Informace o udělených souhlasech v OSM od dubna do června 2008
30 1011 18.09.2008 Žádost o vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k. ú. Smíchov pro společnost Kalos spol. s r.o.
30 1012 18.09.2008 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1475/252, k. ú. Košíře
30 1013 18.09.2008 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1023/2, k. ú. Košíře
30 1014 18.09.2008 Plzeňská 129/948, k. ú.Košíře - uzavření nájemní smlouvy se společností Žabka, a.s., se sídlem Antala Staška 510/38, Praha 4, IČ: 27625761 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu
30 1015 18.09.2008 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - žádost MUDr. Jany Chlupové, nájemce části NP o celkové výměře 66,41 m2, o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy s Evou Bejšovcovou, DiS., IČ: 75143241
30 1016 18.09.2008 Prodej pozemku č. parc. 128/3 k. ú. Smíchov vlastníkům stavby garáže
30 1017 18.09.2008 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 3103/1, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy - pozemek zastavěn stavbou ve vlastnictví žadatele
30 1018 18.09.2008 Nepeněžitý dar nepotřebné kancelářské techniky ve prospěch Obvodního ředitelství MP Praha 5
30 1019 18.09.2008 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
30 1020 18.09.2008 Úprava rozpočtu roku 2008 - účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu příspěvku na péči
30 1021 18.09.2008 Pod Žvahovem 29, prodej id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 pozemku č. parcel. 115 a id. 1/6 zahrady parcel. č. 116, k.ú. Hlubočepy, Praha 5
30 1022 18.09.2008 Nepeněžitý dar pro Policii ČR, OŘ Praha II, výpočetní technika
30 1023 18.09.2008 NP čp. 189, Praha 5 - Smíchov, vila Koulka, využití prostor pro potřeby OSS
30 1024 18.09.2008 NP Na Konvářce parc. č. 789/3, k. ú. Smíchov, Praha 5, Dana Šašková, neplacení nájemného za garáž
30 1025 18.09.2008 NP Na Konvářce parc. č. 789/3, k. ú. Smíchov, Praha 5, Tomáš Martínek, pronájem 2 garáží
30 1026 18.09.2008 NP Lidická 41/406, Praha 5 - Smíchov, VENTURA, spol. s r. o., rozšíření předmětu nájmu
30 1027 18.09.2008 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 164 Mahenova 2
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 39