Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

26. zasedání rady dne 18.08.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
26 849 20.08.2008 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí a sídel ustanovených 81 volebních okrsků a stanovení počtu zvláštních prostor pro hlasování pro volby do Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 17. a 18. října 2008
26 850 20.08.2008 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu 2+1 na adrese Malátova 91/1, Praha 5 - Smíchov s PaeDr. Zuzanou Kottovou
26 851 20.08.2008 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
26 852 20.08.2008 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
26 853 20.08.2008 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
26 854 20.08.2008 Žádosti nájemců o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytu
26 855 20.08.2008 Žádosti nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy
26 856 20.08.2008 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu
26 857 20.08.2008 Nepeněžitý dar nepotřebné výpočetní techniky Mateřské škole U Krtečka Praha 5, se sídlem Kudrnova 235, PSČ 150 00, Praha 5
26 858 20.08.2008 Nepeněžitý dar nepotřebné výpočetní techniky Českému výboru pro UNICEF (Dětský fond OSN), Organizaci s mezinárodním prvkem, se sídlem Elišky Peškové 17/741, PSČ 155 21, Praha 5
26 859 20.08.2008 Nepeněžitý dar nepotřebné výpočetní techniky Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Radlice se sídlem Radlická 140/115, PSČ 150 00, Praha 5
26 860 20.08.2008 Nepeněžitý dar nepotřebné výpočetní techniky Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského se sídlem Malostranské nám. 26, PSČ 118 00, Praha 1
26 861 20.08.2008 Nepeněžitý dar nepotřebné výpočetní techniky Mateřské škole "Slunéčko" Praha 5 - Košíře se sídlem Beníškové 988, Praha 5 - Košíře
26 862 20.08.2008 Nepeněžitý dar nepotřebné výpočetní techniky Fakultní základní škole s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK se sídlem Drtinova 1/1861, Praha 5 - Smíchov
26 863 20.08.2008 Na Hřebenkách 3a/2765 - žádost nájemce, Mgr. Kamily Benešové, Na Farkáně I 130/5, Praha 5, IČ: 74684621, o odpuštění nájemného v období od 1.7.2008 - 31.8.2008 v částce ve výši 13.551,- Kč
26 864 20.08.2008 Elišky Peškové 17/741 - ukončení smlouvy o nájmu NP č. 89/0/OOA/07 uzavřené dne 19.12.2007 s Miluší Humplovou, Makovského 1143, Praha 6 dle čl. VIII. odst. 1b) - výpovědí dané nájemcem
26 865 20.08.2008 Klikatá 1238/90c - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. s Jiřím Kepkou, V Stráni 370/10, Praha 5, IČ: 67770762 z důvodu navýšení nájemného o aktuální sazbu DPH s účinností od 1.7.2008
26 866 20.08.2008 1. Pražská pláž - změna nájemce
26 867 20.08.2008 Klikatá 1238/90c - uzavření nájemní smlouvy se společností NetSmart s.r.o., se sídlem Pod Strojírnami 706/5, Praha 9, IČ: 27883906 na pronájem NP č. 121 o celkové výměře 25,60 m2 umístění v přízemí administrativní budovy
26 868 20.08.2008 Tichá 3, záměr koupě id. 1/2 domu čp. 1224 s id. 1/2 zast. pozemku parcel. č. 3297 a id.1/2 zahrady parcel. č. 3298, k. ú. Smíchov
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 26