Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

22. zasedání rady dne 24.06.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
22 730 26.06.2008 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
22 731 26.06.2008 Zadání provedení veřejné zakázky malého rozsahu: MŠ Peroutkova 1004/24 přístavba sociálního zázemí a dispoziční úpravy stávajícího
22 732 26.06.2008 Poskytnutí daru předsedům a členům okrskových volebních komisí při podzimních volbách do Senátu P ČR v roce 2008
22 733 26.06.2008 Návrh na technické zabezpečení oplocení sportoviště ve vnitrobloku ulic Lohniského a Gabinova, pozemek parc. č.1040/58, k. ú. Hlubočepy
22 734 26.06.2008 Úprava závazného ukazatele "opravy a udržování" pro rok 2008 v Mateřské škole, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830
22 735 26.06.2008 Změna platového výměru ředitelky mateřské školy v souvislosti s navýšením kapacity Mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780 a v souladu s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5"
22 736 26.06.2008 Směrnice č. 2/2008 o hospodaření s finančními prostředky a její účinnost od 1. 7. 2008
22 737 26.06.2008 Pod Žvahovem 5/463 - uzavření nájemní smlouvy s firmou Danilo Česal - Restaurátorská huť Dantik, se sídlem Noutonická 527/9, Praha 5, IČ: 15315118
22 738 26.06.2008 Na Hřebenkách 3a/2765 - uzavření nájemní smlouvy s Mgr. Kamilou Benešovou, Na Farkáně I 130/5, Praha 5, IČ: 74684621
22 739 26.06.2008 Pořízení video nahrávky z "Mezinárodního koncertu akustických kytar"
22 740 26.06.2008 Návrh na pronájem 7 bytů z kvóty MHMP určených pro MČ Praha 5
22 741 26.06.2008 Změny v půdních vestavbách
22 742 26.06.2008 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
22 743 26.06.2008 Návrh na jmenování hodnotitelů žádostí pro poskytnutí účelové dotace V. program - Podpora městských částí v sociální oblasti
22 744 26.06.2008 Zadání veřejné zakázky: ZŠ Kořenského 10/760, Praha 5 - rekonstrukce tělocvičny, přístavba šaten a úprava školního hřiště
22 745 26.06.2008 Návrh na uzavření smlouvy o provozování plynárenského zařízení s Pražskou plynárenskou Distribuce a. s. na provoz. plynárenského zař., které bude vybudováno v rámci VZ: ZŠ Waldorfská objekt Mezi Rolemi 647/2- instalace plynové kotelny vč. přípojky
22 746 26.06.2008 Zadání provedení veřejné zakázky malého rozsahu: ZŠ Grafická 1060/13 , objekt MŠ Holečkova 38, provedení nové elektropřípojky
22 747 26.06.2008 Zadání provedení veřejné zakázky malého rozsahu: FZŠ V Remízku 919 -rekonstrukce střechy pavilónů U1, U2 včetně zateplení
22 748 26.06.2008 Žádost o souhlas s umístěním pochozí rohože s vyznačeným Olympijským rekordem na pěší zóně Anděl v dnech 1. 7. - 31. 8. 2008 v rámci "Kampaně na podporu Českého olympijského týmu"
22 749 26.06.2008 Průměrná docházka mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 a přehled naplněnosti ve školním roce 2007/2008
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 27