Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

21. zasedání rady dne 17.06.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
21 700 19.06.2008 Projekt organizace dopravy v klidu na části území MČ Praha 5 - zóna placeného stání
21 701 19.06.2008 Soupis uměleckých děl, které jsou v majetku MČ Praha 5 a jsou umístěny v prostorách provozních budov Úřadu MČ Praha 5
21 702 19.06.2008 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
21 703 19.06.2008 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
21 704 19.06.2008 Návrh na dodatečné zařazení veřejné zakázky na zadání vypracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku "MŠ Nad Palatou 29/613-rekonstrukce kuchyně a dostavba chodeb"
21 705 19.06.2008 Návrh na zadání vypracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku "ZŠ Weberova 1090/1-rekonstrukce kuchyně"
21 706 19.06.2008 Mošnova 41, záměr prodeje id. 1/2 domu č. p. 2381 s id. 1/2 zastavěného pozemku parcel. č. 3952 a id. 1/2 zahrady parcel. č. 3953, k. ú. Smíchov
21 707 19.06.2008 Žádost o prodej části pozemku č. parc. 1474 v k. ú. Jinonice vlastníkovi souvisejících nemovitostí
21 708 19.06.2008 Prodej pozemku č. parc. 789/7 v k. ú. Smíchov zastavěného garáži ve vlastnictví fyzické osoby
21 709 19.06.2008 NP Na Konvářce parc. č. 789/3, k. ú. Smíchov, pronájem na základě vyvěšení
21 710 19.06.2008 NP Lidická 18/797, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě vyvěšení
21 711 19.06.2008 NP Vítězná 13/531, Praha 5 - Malá Strana, Pelikán, spol. s r. o., žádost o odbydlení a změnu NS
21 712 19.06.2008 NP Lesnická 8/1155, Praha 5 - Smíchov, TWM komplex, s. r. o., návrh na podání výpovědi z nájmu NP
21 713 19.06.2008 NP Staropramenná 27/669, Praha 5 - Smíchov, JUDr. Iveta Krůtová, ukončení nájmu dohodou
21 714 19.06.2008 NP Holečkova 69/836, Praha 5 - Smíchov, návrh na ukončení nájmu výpovědí z NS Mgr. Věře Pivoňkové
21 715 19.06.2008 Účast fotbalového družstva MČ P5 na turnaji o pohár sv. Štěpána, konaného ve dnech 19. - 21. 8. 2008 v Budapešti
21 716 19.06.2008 Čerpání z investičního fondu ZŠ Nepomucká ve výši 300 tis. Kč na nákup chemické laboratoře
21 717 19.06.2008 Povolení výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách mateřské školy, která je součástí Tyršovy základní školy a mateřské školy Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
21 718 19.06.2008 Výsledek zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2008/2009 do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5
21 719 19.06.2008 Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro parc. č. 4875/8 a 3110/22, k. ú. Smíchov ve vl. MČ Praha 5 v rámci "Optického připojení objektů na území Prahy 5"
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 30