Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

19. zasedání rady dne 03.06.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
19 609 05.06.2008 Návrh na přijetí pracovnice zajišťující provoz galerie Portheimka na dohodu o provedení práce
19 610 05.06.2008 Prodej b. j. 1269/10 Preslova 17 oprávněnému nájemci bytu
19 611 05.06.2008 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
19 612 05.06.2008 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
19 613 05.06.2008 Žádost Pavly Hajianové, Plzeňská 442a/209, Praha 5 o převod nájemního práva k půdní vestavbě na Ivana Šafránka
19 614 05.06.2008 Nabídka uvolněných bytů vybraným žadatelům
19 615 05.06.2008 Úprava směrné části ÚPn č. U 0642 - na pozemcích č. parc. 1792/18, 1792/32 k. ú. Hlubočepy ze stávajícího kódu míry využití "C" na "F"
19 616 05.06.2008 Dokumentace k územnímu řízení stavby " Atrium Radlice " na pozemcích č. parc. 323, 324, 325, 326 k. ú. Radlice
19 617 05.06.2008 Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody z pozemku parc. č. 1145/2, k. ú. Košíře pro závlahu parku Klamovka
19 618 05.06.2008 Klikatá 1238/90c - pronájem nebytových prostor umístěných v přízemí administrativní budovy, NP č. 103 o výměře 10,35 m2
19 619 05.06.2008 Klikatá 1238/90c - žádost nájemce, společnosti NEVO s. r. o., o souhlas s umístěním sídla společnosti
19 620 05.06.2008 Záhorského 4/886 - uzavření nájemní smlouvy se společností Via Lucis o. p. s., se sídlem Záhorského 4/886, Praha 5, IČ: 28385462 na pronájem objektu ke zřízení čtyřletého gymnázia spojeného s přirozeným centrem volnočasových aktivit
19 621 05.06.2008 Radlická 112/2070, k. ú. Smíchov - uzavření nájemní smlouvy na pronájem části fasády k umístění reklamního zařízení
19 622 05.06.2008 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - rozšíření nájemní smlouvy uzavřené dne 6. 8.1996 ve znění dodatku č. 1 s MUDr. Hanou Řípovou na pronájem části NP umístěných v budově A o celkové výměře 39,19 m2 o MUDr. Alenu Růžičkovou, jako druhého nájemce
19 623 05.06.2008 NP Na Zámyšli 8/478, Praha 5 - Košíře, návrh spolumajitelů domu na pronájem NP firmě Sebatin Shahini
19 624 05.06.2008 NP Štefánikova 40/278, Praha 5 - Smíchov, zrušení části usnesení RMČ a schválení nabídky NP k dalšímu pronajmutí
19 625 05.06.2008 NP Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 - Smíchov, Jaroslav Houf, návrh na výpověď
19 626 05.06.2008 NP Matoušova 18/1552, Praha 5 Smíchov, ak. mal. Radoslava Mikulová, rozšíření NS v osobě nájemce
19 627 05.06.2008 NP Ostrovského 2/33, Josef Koudela, návrh na podání výpovědi z nájmu NP a podání žaloby na vyklizení
19 628 05.06.2008 NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 - Smíchov, MUDr. Markéta Mudrová, žádost o prominutí smluvního penále
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 67