Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

12. zasedání rady dne 15.04.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
12 407 18.04.2008 Informace o činnosti odboru občansko-správního ÚMČ Praha 5 v roce 2007
12 408 18.04.2008 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 04/0/OSS/08 - reklamní veřejná informační kampaň - novela živnostenského zákona
12 409 18.04.2008 Návrh na odpis nevymahatelné pohledávky dlužného výživného ve výši 161.625,- Kč
12 410 18.04.2008 Návrh na odpis nevymahatelných pohledávek ve výši 2,141.187,00 Kč na základě Metodického pokynu č. 10/2007 MPSV ČR
12 411 18.04.2008 Žádost o souhlas s konáním charitativní prezentace firmy Avon Cosmetics - "Projekt proti rakovině prsu" na pěší zóně Anděl ve dnech 15. 5. 2008 a 19. 6. 2008
12 412 18.04.2008 Žádost o souhlas s konáním reklamní akce - kartáče na odstraňování zvířecích chlupů na pěší zóně Anděl ve dnech 12. 5. - 16. 5. a 19. 5. - 23. 5. 2008
12 413 18.04.2008 Č. p. 1141, Kováků č. o. 11, se zastav. pozemkem parc. č. 2852, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 1141/9
12 414 18.04.2008 Č. p. 708, Na Celné č. o. 2 se zastav. pozemkem parc. č. 372, k. ú. Smíchov -zrušení části usnesení RMČ Praha 5 ze dne 8. 12. 2005
12 415 18.04.2008 Pravidelný úklid a zimní údržba pěší zóny Anděl - ukončení smlouvy dohodou
12 416 18.04.2008 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
12 417 18.04.2008 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
12 418 18.04.2008 Zdravotně výchovná akce "Den zdraví"
12 419 18.04.2008 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
12 420 18.04.2008 Žádost umělecké agentury FOIBOS a. s. o finanční příspěvek na zajištění XIII. ročníku přehlídky - České divadlo 2008
12 421 18.04.2008 B. j. 1269/10 Preslova 17 - revokace usnesení RMČ 1/45/2006 z 10. 1. 2006
12 422 18.04.2008 Návrh na zadání provedení veřejné zakázky MŠ Kurandové 669 rekonstrukce kuchyně
12 423 18.04.2008 Přidělení grantů v oblasti informatiky pro rok 2008
12 424 18.04.2008 Provedení veřejné zakázky: " ZŠ Weberova 1090/1, Praha 5 - rekonstrukce fasád - 3. etapa - pavilon C + G"
12 425 18.04.2008 Pořízení "Námětů do nového ÚPn pro území MČ Praha 5"
12 426 18.04.2008 Provedení veřejné zakázky s názvem "Zajištění ostrahy v objektech Úřadu městské části Praha 5, Plzeňská 314/115 a nám. 14. října 1381/4" dle ustanovení §12, odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 31