Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

11. zasedání rady dne 08.04.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
11 369 10.04.2008 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
11 370 10.04.2008 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
11 371 10.04.2008 Žádosti o změnu charakteru služebního bytu
11 372 10.04.2008 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu
11 373 10.04.2008 Žádosti nájemců bytů o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou
11 374 10.04.2008 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 7/178/2008, bod II. 9. ze dne 4. 3. 2008
11 375 10.04.2008 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 3/69/2008, bod II. 9. ze dne 29. 1. 2008
11 376 10.04.2008 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
11 377 10.04.2008 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 9/296/2008 ze dne 18. 3. 2008 - Společenský večer etnických menšin v Národním domě s. r. o. na Smíchově
11 378 10.04.2008 Návrh na přidělení finančních prostředků na grantové dary v oblasti "Podaná ruka - sociální problematika" pro rok 2008 ve výši 1. 015 tis. Kč
11 379 10.04.2008 Návrh na přidělení finančních prostředků na granty pro podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 na rok 2008 ve výši 162. 000,- Kč
11 380 10.04.2008 Rozsah provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 v období od 30. 6. do 31. 8. 2008
11 381 10.04.2008 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629, Mateřské školy, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185, Mateřské školy Praha 5- Barrandov, Lohniského 851, ZŠ a MŠ Praha 5-Smíchov, U Santošky 1/1007
11 382 10.04.2008 Krškova 807 - uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 7. 8. 1996 se společností MUDr. K. Sojáková a MUDr. P. Lacková s. r. o.
11 383 10.04.2008 Poskytnutí mikrobusu pro cestu na poznávací zájezd Klubu seniorů Centra celoživotního vzdělávání Pegas5 s. r. o.
11 384 10.04.2008 Dokumentace k územnímu řízení stavby "Výstavba bytových domů Na Pláni" na pozemcích č. parc. 1591, 1592/1 až 18,1593/1, 2, 3 (č. p. 65), 1594/1 , 4910, 4911/2 k. ú. Smíchov
11 385 10.04.2008 Revokace usnesení RMČ č. 10/301/2007 - prodej pozemku č. parc. 888/2 k. ú. Smíchov
11 386 10.04.2008 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
11 387 10.04.2008 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
11 388 10.04.2008 Rozpočtová opatření od 21. 3. 2008 do 2. 4. 2008
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 38