Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

10. zasedání rady dne 01.04.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
10 301 03.04.2008 Uvolnění Mgr. Bohuslava Pavlase z funkce přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 5
10 302 03.04.2008 Změna podílů prodaných půdních bytů do vlastnictví č. p. 999/16 a 999/17, Na Bělidle 11, k. ú. Smíchov dle zák. 72/1994 Sb. a dle seznamu půdních prostor schváleného RMČ dne 31. 7. 2001 č. usnesení 24/1057/2001
10 303 03.04.2008 Návrh na uzavření 2 nájemních smluv k bytům v podílovém domě na adrese Vrázova 513/9, Praha 5
10 304 03.04.2008 Vyúčtování finančních příspěvků přidělených v r. 2007 z kapitoly 0400 - školství
10 305 03.04.2008 Veřejná zakázka "ZŠ Weberova 1090/1, Praha 5, rekonstrukce fasád - 3. etapa. pavilon C+G" - jmenování hodnotící komise
10 306 03.04.2008 Personální záležitosti
10 307 03.04.2008 Vyúčtování finančních příspěvků přidělených v r. 2007 z podkapitoly 0604 kultura
10 308 03.04.2008 Vyúčtování grantových darů na podporu kultury a umění a grantů na obnovu kulturních památek r. 2007
10 309 03.04.2008 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
10 310 03.04.2008 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
10 311 03.04.2008 Návrh na výjezdní vzdělávací seminář vedoucích odborů ÚMČ Praha 5
10 312 03.04.2008 Úprava volebních okrsků čísel 324, 325, 326, 368, 369, 370 a 371
10 313 03.04.2008 NP - Plzeňská 76/470, Praha 5 - Košíře, úprava NS ze dne 14. 12. 1994 uzavřené s o. s. pro podporu činnosti divadla Orfeus
10 314 03.04.2008 NP Nádražní 15/1272, Praha 5 - Smíchov, KAJA - TRADING, spol. s r. o., zpětvzetí výpovědi z nájmu NP
10 315 03.04.2008 NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 - Smíchov, Růžena Dobrovská, změna NS v osobě nájemce
10 316 03.04.2008 NP Radlická 112/2070, Praha 5 - Smíchov, Václav Šírek, změna v označení nájemce v NS na firmu VM PUB, s. r. o. a prodloužení doby nájmu
10 317 03.04.2008 NP garáž č. 909 v objektu řadových garáží na parc. 1434/2, k. ú. Košíře, U Teplárny, pronájem na základě vyvěšení
10 318 03.04.2008 NP Ke Kotlářce 12/1146 a 14/1147, Václav Palásek a Michal Sekot, směna užívání garáží
10 319 03.04.2008 NP Mahenova 2/164, Praha 5 - Košíře, Miloslav Klatovec - B. M. K. servis, souhlas s uváděním sídla společnosti pro zápis do OR a změna NS v osobě nájemce
10 320 03.04.2008 NP Lidická 18/797, Praha 5 - Smíchov, RIAL, s. r. o., návrh na ukončení nájmu dohodou
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 68