Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

9. zasedání rady dne 18.03.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
9 245 19.03.2008 Dodatek č.1 ke smlouvě č. 032/0/OSS/07 o provozu informačního centra pro podnikatele a zajištění všech jeho služeb vůči podnikatelské veřejnosti
9 246 19.03.2008 Záměr doprodeje b. j. 857/16, k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci bytu
9 247 19.03.2008 Záměr doprodeje b. j. 864/3, k. ú. Hlubočepy oprávněným nájemcům bytu
9 248 19.03.2008 Záměr prodeje b. j. 901/12, k. ú. Hlubočepy oprávněným nájemcům bytu
9 249 19.03.2008 Poskytnutí částky 11. 500 tis.Kč z rozpočtu MČ Praha 5 v roce 2008 hl. m. Praha pro Technickou správu komunikací (příspěvková organizace hl. m. Prahy) na spolufinancování oprav povrchu chodníků a komunikací na území MČ Praha 5 - rozpočtová opatření
9 250 19.03.2008 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5 v roce 2008 hl. m. Praha na zajištění dopravní obslužnosti na lince PID č.128 v oblasti Hlubočepy - Žvahov - Hlubočepy v celkové výši 981 tis. Kč a rozpočtové opatření
9 251 19.03.2008 Rozpočtová opatření od 26. 2. 2008 do 7. 3. 2008
9 252 19.03.2008 Záměr prodeje id. 87/216 pozemku č. parc. 4688/10 a 4688/8 v k. ú. Smíchov vlastníkům stavby čp. 2880 - Podbělohorská 41
9 253 19.03.2008 Záměr prodeje id. 87/216 pozemku č. parc. 4690/1 k. ú. Smíchov vlastníkovi přilehlé nemovitosti - domu čp. 2877
9 254 19.03.2008 Neinvestiční příspěvek na organizaci dějepisné soutěže Nadačnímu fondu Gaudeamus
9 255 19.03.2008 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Praha 5-Barrandov, Lohniského 830, MŠ Praha 5-Barrandov, Peškova 963, MŠ Praha 5-Hlubočepy, Hlubočepská 90, MŠ Praha 5-Barrandov, Kurandové 669, MŠ Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004
9 256 19.03.2008 Zadání vypracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 615 - statické úpravy a zateplení pavilonů U1 a U2 vč.výměny oken
9 257 19.03.2008 Zpráva o činnosti bezpečnostní služby Alwas Maty Security s. r. o. na PZ Anděl v době konání vánočních trhů ve dnech 24. 11. - 23. 12. 2008
9 258 19.03.2008 Záměr prodeje pozemku č. parc. 3987/4 v k. ú. Smíchov
9 259 19.03.2008 Spolufinancování oprav a rekonstrukcí povrchu chodníků a vozovek na území MČ P5 ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy v r. 2008 - návrh smlouvy mezi MČ P5 a hl.m. Prahou zastoupenou Technickou správou komunikací hl. m. Prahy
9 260 19.03.2008 Projekt zóny placeného stání na vybraném území MČ P5 - dodatek ke smlouvě o dílo
9 261 19.03.2008 Provoz autobusové linky MHD č. 128 zajišťující dopravní obsluhu území MČ P5 - Žvahova - návrh smlouvy umožňující jeho financování v roce 2008
9 262 19.03.2008 Záměr prodeje bytového domu č. p. 504, Vrchlického č. o. 4, se zastav. pozemkem parc. č. 1353, k. ú. Košíře dle Pravidel prodeje celých domů právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů
9 263 19.03.2008 Záměr prodeje bytového domu č. p. 470, Plzeňská č. o. 76, se zastav. pozemkem parc. č. 1287, k. ú. Košíře dle Pravidel prodeje celých domů právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů
9 264 19.03.2008 Č. p. 809 , Štěpařská č. o. 24, se zastav. pozemkem parc. č. 942/103, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 809/12
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 56