Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

8. zasedání rady dne 11.03.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
8 206 13.03.2008 Návrh na zadání provedení veřejné zakázky: Dostavba kanalizace v ul. Děvínská a Šárčina
8 207 13.03.2008 Smlouva o poskytování právních služeb mezi Městskou částí Praha 5 a JUDr. Janem Oškrdalem, advokátem
8 208 13.03.2008 Vyúčtování grantových darů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu za rok 2007
8 209 13.03.2008 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - snížení ceny nájmu pro nájemce části NP, Jaroslavu Sládkovou, Spytihněvova 162, Praha 2, IČ: 44295839
8 210 13.03.2008 Uzavření Dohody o narovnání práv a povinností z nájemní smlouvy ze dne 25. 10. 2006 se společností FILIP Media, a. s., se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, IČ: 27157233
8 211 13.03.2008 Klikatá 1238/90c - výpověď nájemní smlouvy č. 207/OSM/02 uzavřené dne 19. 4. 2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.3.2007 uzavřený se společností RIS energo s. r. o. a Jiřím Hozdou na pronájem části pozemku č. parc. 1512/1, k. ú. Košíře
8 212 13.03.2008 Kartouzská 6/204 - udělení souhlasu s umístěním sídla pro nájemce, společnost ALERGOLOGIE-PNEUMOLOGIE prof. Vondra s. r. o.
8 213 13.03.2008 Záměr prodeje pozemku č.parc. 502 v k.ú. Smíchov vlastníkům bytových jednotek domu čp. 301 k.ú. Smíchov
8 214 13.03.2008 Záměr prodeje pozemků BD K Vodojemu 211/10 v k. ú. Smíchov
8 215 13.03.2008 Úprava směrné části ÚPn č. U 0628 k. ú. Radlice - stanovisko MČ Praha 5
8 216 13.03.2008 Zvýšení slevy z kupní ceny
8 217 13.03.2008 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek č. p. 198 Plzeňská 49, k. ú. Košíře, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů - záměr prodeje po bytových a nebytových jednotkách
8 218 13.03.2008 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek č. p. 164 Mahenova 2, k. ú. Košíře, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů - záměr prodeje po bytech
8 219 13.03.2008 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek č. p. 294 Mahenova 4, k. ú. Košíře, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů - záměr prodeje po bytech
8 220 13.03.2008 Financování "Komunitního plánování sociálních služeb ve správním obvodu Praha 5" - rok 2008
8 221 13.03.2008 Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování sociálních služeb v roce 2008
8 222 13.03.2008 NP - Vrchlického 47/483, Praha 5 - Košíře, Gabriela Šiktancová, souhlas s prodloužením podnájemních vztahů a s novým podnájmem
8 223 13.03.2008 NP Janáčkovo nábřeží 37/479, Jaroslav Houf, návrh na ukončení nájmu dohodou
8 224 13.03.2008 NP - úprava výše nájemného v r. 2008 za nebytové prostory a garáže na základě roční míry inflace pro rok 2007
8 225 13.03.2008 Statistika jubilantů za rok 2007
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 39