Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

7. zasedání rady dne 04.03.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
7 161 06.03.2008 Žádost společnosti Febiofest s. r. o. o souhlas s umístěním reklamních poutačů v rámci mezinárodního filmového festivalu Febiofest na pěší zóně Anděl ve dnech 12. 3. - 5. 4. 2008
7 162 06.03.2008 Žádost o souhlas s konáním 9. ročníku benefiční sbírkové kampaně "Akce cihla" na pěší zóně Anděl ve dnech 5. 5. - 18. 7. 2008
7 163 06.03.2008 Vyúčtování grantových darů udělených v roce 2007 v oblasti "Podaná ruka - sociální problematika"
7 164 06.03.2008 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 3/69/2008, bod I. 5. ze dne 29. 1. 2008
7 165 06.03.2008 Příkazní smlouva o zajišťování správy podílového domu - Grafická 30/2337, k. ú. Smíchov
7 166 06.03.2008 Mandátní smlouva o správě nemovitosti podílového domu Zborovská 6/1200, k. ú. Smíchov
7 167 06.03.2008 Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 628/56 - 61, k. ú. Košíře a části pozemku parc. č. 628/32, k. ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy - pozemky pod garážemi
7 168 06.03.2008 Žádost o vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1798/109 a 1796/2, k. ú. Hlubočepy a k tíži objektu čp. 1173 na parc. č. 1796/18, k. ú. Hlubočepy vše ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PREdistribuce a. s.
7 169 06.03.2008 Rozpočtové opatření od 22. 2. 2008 do 25. 2. 2008
7 170 06.03.2008 Plán kontrolních výkonů prováděných organizačními jednotkami ÚMČ Praha 5 v roce 2008
7 171 06.03.2008 Vyúčtování grantů za r. 2007 Místo pro život a ekologické programy
7 172 06.03.2008 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 4. 1997 s MUDr. Janou Chlupovou
7 173 06.03.2008 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
7 174 06.03.2008 Návrh na podání žaloby na vyklizení bytu
7 175 06.03.2008 Nabídka uvolněného bytu pro potřeby LSPP Motol
7 176 06.03.2008 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 3/69/2008, bod II.6. ze dne 29. 1. 2008
7 177 06.03.2008 Návrh na zrušení výpovědi z nájmu bytu
7 178 06.03.2008 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
7 179 06.03.2008 Návrh na uzavření nových nájemních smluv v domě na adrese Vrázova 513/9, Praha 5
7 180 06.03.2008 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4963/1, k. ú. Smíchov
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 45