Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

6. zasedání rady dne 19.02.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
6 144 21.02.2008 Informace o uzavřených nájemních smlouvách za rok 2007
6 145 21.02.2008 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
6 146 21.02.2008 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
6 147 21.02.2008 Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 5 za rok 2007 dle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
6 148 21.02.2008 Žádost OSM MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 781, k. ú. Košíře ve vlastnictví BENTRANS - PLUS s. r. o. za část pozemku parc. č. 2021/1, k. ú. Košíře ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
6 149 21.02.2008 Návrh smlouvy o dílo na likvidaci křídlatky a bolševníku velkolepého na území MČ Praha 5
6 150 21.02.2008 NP - Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 - Smíchov, LUKAS, k. s., pronájem + souhlas s uváděním sídla
6 151 21.02.2008 Koncert k výročí narození pěvkyně Josefíny Duškové na Bertramce
6 152 21.02.2008 Jmenování člena konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky Základní školy a mateřské školy Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16
6 153 21.02.2008 Protokol o výsledku kontroly JPD 3, provedené pracovníky MHMP na místě projektu a 5. monitorovací zpráva - JPD 3 - projekt Vzdělávací procesy s inovací pedagogické práce za období 1. 11. 2007 - 31. 1. 2008
6 154 21.02.2008 Zpráva ze služební cesty na jednání VMČO při SMOČR v Opavě
6 155 21.02.2008 Záměr zadání veřejné zakázky "Úklid černých skládek ve vymezených lokalitách MČ P5"
6 156 21.02.2008 Vypracování projektové dokumentace na realizaci stavby "Oprava Tilleho náměstí, k. ú. Hlubočepy, Praha 5 - Barrandov, včetně vybudování stanoviště podzemních kontejnerů"
6 157 21.02.2008 Návrh na podání výpovědi společnosti TEST, s. r. o., která zajišťuje pravidelný úklid a zimní údržbu pěší zóny Anděl
6 158 21.02.2008 Žádost o prodloužení lhůty zaplacení kupní ceny z kupních smluv č. 77/0/OOA/07 a 78/0/OOA/07
6 159 21.02.2008 B. j. 715/4 v domě č. p. 715 Zborovská 36 - revokace části usnesení RMČ č. 5/123/2008 z 12. 2. 2008
6 160 21.02.2008 Nepeněžitý dar pro Městskou policii Praha, Obvodní ředitelství Praha 5, technické vybavení služeben a nákup koně pro hlídkovou činnost