Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

5. zasedání rady dne 12.02.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
5 112 14.02.2008 Vyhlášení grantů MČ Praha 5 v oblasti informatiky pro rok 2008
5 113 14.02.2008 Vyúčtování grantů v oblasti informatiky za rok 2007
5 114 14.02.2008 Žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy a s umístěním sídla firmy budoucího podnájemce - žadatel - LALASA, s. r. o.
5 115 14.02.2008 Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 4921/1 a 4921/2, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy - dorovnání majetkoprávních vztahů
5 116 14.02.2008 Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 3719/3 a 3719/4, k. ú. Smíchov- dořešení majetkoprávních vztahů
5 117 14.02.2008 Klikatá 1238/90c - pronájem nebytových prostor umístěných v přízemí administrativní budovy, NP č. 103 o výměře 10,35 m2 a NP č. 104 o výměře 9,90 m2
5 118 14.02.2008 Č. p. 415 Újezd 15 - přímý prodej bytových jednotek č. 415/11 a 415/27 včetně zastavěného pozemku parc. č. 901, k. ú. Malá Strana, Praha 5 oprávněným nájemcům bytů
5 119 14.02.2008 Č. p. 395 Malátova 13 - přímý prodej bytové jednotky č. 395/6 včetně zastavěného pozemku parc. č. 117, k. ú. Smíchov, Praha 5 oprávněným nájemcům bytu
5 120 14.02.2008 Č. p. 683 a č. p. 682, Machatého č. o. 10 a č. o. 8, se zastav. pozemky parc. č. 942/64, 942/63, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 683/07
5 121 14.02.2008 Č. p. 64, Na Bělidle č. o. 3 se zastav. pozemkem parc. č. 382/1, k. ú. Smíchov -zrušení části usnesení RMČ Praha 5 ze dne 20. 12. 2006
5 122 14.02.2008 Č. p. 999, Na Bělidle, č. o. 11 se zastavěným pozemkem parc. č. 412 a souvis. pozemkem parc. č. 413, k. ú. Smíchov- prodej bytových jednotek dle Zásad a zák. 72/1994 Sb.
5 123 14.02.2008 Č. p. 715, Zborovská , č. o. 36 se zastaveným pozemkem parc. č. 170, k. ú. Smíchov- doplnění usn. RMČ ze dne 26. 9. 2007
5 124 14.02.2008 NP Na Konvářce - parc. č. 789/3, k. ú. Smíchov, Ing. Markéta Lanzová, neplacení nájemného
5 125 14.02.2008 NP Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 - Smíchov, ČSOB Pojišťovna, a. s., souhlas s podnájmem
5 126 14.02.2008 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
5 127 14.02.2008 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
5 128 14.02.2008 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy z důvodu privatizace
5 129 14.02.2008 Podpora celosvětové kampaně "Vlajka pro Tibet"
5 130 14.02.2008 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 030/OSS/07 na zajištění servisu a oprav zdvihacích zařízení ( výtahů ) v administrativních budovách Úřadu MČ Praha 5
5 131 14.02.2008 Bezplatný pronájem zasedací místnosti č. 603 v budově Úřadu MČ Praha 5 ve prospěch Šachového klubu Smíchov za účelem organizování šachových turnajů v roce 2008
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 32