Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

4. zasedání rady dne 05.02.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
4 89 07.02.2008 Č. p. 612 a č. p. 613, Dreyerova č. o. 4 a č. o. 2, se zastav. pozemky parc. č. 1020/62, 1020/61, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 612/03
4 90 07.02.2008 Personální záležitosti
4 91 07.02.2008 Zpráva o provedené kontrole plnění Smlouvy o správě obecního majetku u správní firmy CENTRA, a. s.
4 92 07.02.2008 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
4 93 07.02.2008 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
4 94 07.02.2008 Zhodnocení projektu o. s. B-SIDE za rok 2007
4 95 07.02.2008 Dokumentace k územnímu řízení stavby " Obytný dům Božínka" na pozemcích č. parc. 1439 a 1440 k. ú. Košíře
4 96 07.02.2008 Dokumentace k územnímu řízení stavby "Obytný soubor Musílkova" na pozemcích č. parc. 7338, 733/5, 733/6, 734, 735, k. ú. Košíře - změna územního rozhodnutí.
4 97 07.02.2008 Dodatek č.1 ke kupní smlouvě č. 64/0/OSS/05 na dodávku kancelářských potřeb se společností INTERPAP Office, spol. s r. o.
4 98 07.02.2008 Návrh na zařazení 3 bytů do nabídkového řízení za smluvní nájemné a úpravu vlastním nákladem a 6 bytů do nabídkového řízení za smluvní nájemné, úpravu vlastním nákladem a postoupení pohledávky
4 99 07.02.2008 Zakázka k zavedení systému řízení informační bezpečnosti dle ČSN ISO/IEC 27001
4 100 07.02.2008 Záměr prodeje pozemků v ul. Podbělohorská - vlastníkům přilehlých domů čp. 2886-2891 a spoluvlastnici pozemků č. parc. 4682/1, 4682/3, 4683/1, 4683/6 v k. ú. Smíchov
4 101 07.02.2008 Tomáškova 2, prodej domu čp. 870 se zast. pozemkem parcel. č. 2821, k. ú. Smíchov
4 102 07.02.2008 Tomáškova 4, prodej domu čp. 869 se zas. pozemkem parcel. č. 2822, k. ú. Smíchov
4 103 07.02.2008 Zpráva o průběhu I. etapy úprav veřejné zeleně vycházející z výsledků bezpečnostní akce "Čistá a bezpečná zeleň"
4 104 07.02.2008 Návrh na úpravy městské zeleně v rámci zvýšení bezpečnosti v parcích na území MČ Praha 5 na základě konané bezpečnostní akce "Bezpečná zeleň" - II. etapa
4 105 07.02.2008 Dodatek č. 1 k darovací smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
4 106 07.02.2008 "Informační kampaň - zahájení provozu Informačního centra Prahy 5"
4 107 07.02.2008 Žádost o vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k. ú. Smíchov ve spoluvlastnictví MČ Praha 5 ( id. 13/54 ) pro společnost Kalos spol. s r. o.
4 108 07.02.2008 Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti objektu AQUAPARK Barrandov
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 23