Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

3. zasedání rady dne 29.01.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
3 53 31.01.2008 Návrh na uzavření smlouvy o uložení přívodního kabelu 1 kV pro napájení Sportovního centra Barrandov s a. s. Kolektory Praha
3 54 31.01.2008 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
3 55 31.01.2008 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
3 56 31.01.2008 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
3 57 31.01.2008 Lenora prodej objektu čp. 39 se zast. pozemkem parcel. č. 39 a souvisejícími pozemky 355/18, 355/25, 355/26 a 355/40, k. ú. Houžná
3 58 31.01.2008 Prodej objektů na realizaci výstavby dle urbanistické studie Nové Košíře v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 5 č. 5/8/2007 ze dne 22. 3. 2007
3 59 31.01.2008 Žádost o pronájem části pozemku č. parc. 813 v k. ú. Hlubočepy - Lumiérů 451/20
3 60 31.01.2008 Kartouzská 6/204 - udělení souhlasu s umístěním sídla pro podnájemce, společnost OKBH Kartouzská s. r. o.
3 61 31.01.2008 Radlická 112/2070 - částečné zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 15/469/2007 ze dne 11. 4. 2007
3 62 31.01.2008 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
3 63 31.01.2008 Č. p. 610 a č. p. 611, Pražského č. o. 25 a č. o. 27, se zastav. pozemky parc. č. 1020/64, 1020/63, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 611/09
3 64 31.01.2008 Č. p. 64, Na Bělidle 3 se zastav. pozemkem parc. č. 382/1, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 64/18 oprávněným nájemcům Šárce Čechové a Janu Čechovi
3 65 31.01.2008 Č. p. 682 a č. p. 683, Machatého č. o. 8 a č. o. 10, se zastav. pozemky parc. č. 942/64, 942/63, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 682/04
3 66 31.01.2008 NP Ostrovského 2/33, Praha 5 - Smíchov, Jasmín Kolandová, změna NS v osobě nájemce, souhlas s uváděním sídla společnosti TRADE JASMIN, s. r. o.
3 67 31.01.2008 NP Vrchlického 47/483, Praha 5 - Košíře, Soňa Zuranová, ukončení nájmu dohodou
3 68 31.01.2008 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4963/1, k. ú. Smíchov
3 69 31.01.2008 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
3 70 31.01.2008 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 539/1, k. ú. Radlice z důvodů zřízení parkovacího stání pro 2 - 3 osobní automobily pro dům č. p. 241
3 71 31.01.2008 Návrh na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Zubatého 330/10, Praha 5
3 72 31.01.2008 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu na adrese Tomáškova 869/4, Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 35