Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

1. zasedání rady dne 15.01.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
1 1 17.01.2008 NP garáž č. 901 v objektu řadových garáží na parc. 1434/2, k. ú. Košíře, pronájem na základě vyvěšení
1 2 17.01.2008 NP garáž č. 913 v objektu řadových garáží na parc. 1434/2, k. ú. Košíře, pronájem na základě vyvěšení
1 3 17.01.2008 NP Staropramenná 27/669, Praha 5 - Smíchov, ak. mal. Otakar Nesvadba, zpětvzetí výpovědi z nájmu
1 4 17.01.2008 NP Radlická 47/2054, Praha 5 - Smíchov, Tomáš Hráček, nová nájemní smlouva
1 5 17.01.2008 NP Plzeňská 76/470, Praha 5 - Košíře, pronájem na základě vyvěšení
1 6 17.01.2008 NP Plzeňská 129a/948, Praha 5 - Košíře, pronájem na základě vyvěšení
1 7 17.01.2008 NP U Santošky 6/849, Praha 5 - Smíchov, Marcel Šíma, změna termínu úhrady nájemného
1 8 17.01.2008 NP Na Konvářce, Praha 5, parc. č. 789/3, k. ú. Smíchov, Diana Kulišová, změna účinnosti pronájmu
1 9 17.01.2008 NP Plzeňská 129a/948, Praha 5 - Košíře, Mgr. František Jeřábek, uzavření splátkového kalendáře
1 10 17.01.2008 Švédská 39/107- žádost nájemce, Vysoké školy Karla Engliše, a. s., o souhlas s umístěním sídla nájemce a souhlas s umístěním sídla dceřiných a servisních společností nájemce
1 11 17.01.2008 Krškova 807 - uzavření dodatku č. 4 s MUDr. Martinem Opočenským ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 6. 8. 1996 ve znění pozdějších dodatků, který upravuje smluvní vztah s nájemcem
1 12 17.01.2008 Záměr prodeje b. j. 862/11, k. ú. Hlubočepy oprávněným nájemcům bytu
1 13 17.01.2008 NP Pod Kavalírkou 32/486, Praha 5 - Košíře, Václav Flegl, pronájem kanceláře
1 14 17.01.2008 Dodatek č.1 ke smlouvě č. 19/0/OSS/06 o dodávkách služeb v oblasti podpory aplikačního software NEMO
1 15 17.01.2008 Č. p. 81 Zborovská 58 s pozemkem parc. č. 856, k. ú. Malá Strana - Záměr prodeje bytových jednotek v domě dle "Zásad prodeje..."
1 16 17.01.2008 Č. p. 1090, Švédská 33 s pozemkem parc. č. 3387(zastavěná plocha) a 3388 (zahrada), k. ú. Smíchov - prodej b. j. č. 1090/1
1 17 17.01.2008 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
1 18 17.01.2008 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace
1 19 17.01.2008 Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1475/266, k. ú. Košíře
1 20 17.01.2008 Žádost OOA MHMP o aktualizované stanovisko k prodeji id. podílů pozemků parc. č. 310; 311/1; 312; 314/1,2 v k. ú. Radlice
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 40