Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

44. zasedání rady dne 18.12.2007

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
44 1628 20.12.2007 Personální záležitosti
44 1629 20.12.2007 Povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117
44 1630 20.12.2007 Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5, Ing. Martinem Dvořákem, stavebníkem bytu č. 5 v domě Franty Kocourka, č. p. 96, č.o. 10, k. ú. Smíchov, P5 a Bytovým družstvem Franty Kocourka 10 jako vedlejším účastníkem
44 1631 20.12.2007 Č. p. 415 Újezd 15 - záměr přímého prodeje bytové jednotky 415/27 včetně zastavěného pozemku parc.č. 901, k. ú. Malá Strana, Praha 5 oprávněnému nájemci bytu
44 1632 20.12.2007 Č. p. 415 Újezd 15 - záměr přímého prodeje bytové jednotky 415/11 včetně zastavěného pozemku parc. č. 901, k. ú. Malá Strana, Praha 5 oprávněnému nájemci bytu
44 1633 20.12.2007 Č. p. 395, Malátova , č. o. 13 s pozemkem parc. č. 117, k. ú. Smíchov - záměr prodeje bytové jednotky 395/6
44 1634 20.12.2007 Návrh na odpis nevymahatelných pohledávek ve výši 123. 297, 00 Kč
44 1635 20.12.2007 Lenora prodej objektu čp. 39 se zast. pozemkem parcel. č. 39 a souvisejícími pozemky 355/18, 355/25, 355/26 a 355/40, k.ú. Houžná
44 1636 20.12.2007 Na Bělidle 42/65 - uzavření nájemní smlouvy na umístění reklamního zařízení o výměře 45 m2 se společností tédwa s. r. o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ: 27254089 za roční nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok, tj. 22.500,- Kč ročně
44 1637 20.12.2007 Rozdělení 4CD - kompletů výběru z festivalů autorského šansonu
44 1638 20.12.2007 Zproštění mlčenlivosti advokátní kanceláře Mgr. Ireny Lazurové
44 1639 20.12.2007 Navýšení kapacity školní družiny Fakultní základní školy s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
44 1640 20.12.2007 Změny platových výměrů v průběhu roku 2008 ředitelek/ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 podle "Pravidel"
44 1641 20.12.2007 Zásady Úřadu městské části Praha 5 pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu v roce 2008
44 1642 20.12.2007 Prodloužení smlouvy na realizaci společného prodeje domů dle zákona 72/94 Sb., týkající se domů s podílovým vlastnictvím MČ Praha 5 a podílovým vlastnictvím bytových družstev
44 1643 20.12.2007 Č. p. 627 a č. p. 628, Dreyerova č. o. 5 a č. o. 7, se zastav. pozemky parc. č. 1020/36, 1020/35, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 627/09
44 1644 20.12.2007 Prodej bytové jednotky č. 867/14 v domě č. p. 867 Gabinova 9
44 1645 20.12.2007 Provedení veřejné zakázky s názvem "Outsourcing centrální spisovny Úřadu městské části Praha 5" podle § 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
44 1646 20.12.2007 Kontrola plnění usnesení Praha 5
44 1647 20.12.2007 Den podnikatelů Prahy 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 43