Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

40. zasedání rady dne 20.11.2007

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
40 1487 22.11.2007 Vyhlášení grantů MČ Praha 5 na r. 2008 "Místo pro život a ekologické programy"
40 1488 22.11.2007 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
40 1489 22.11.2007 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
40 1490 22.11.2007 Nabídka uvolněného bytu vybranému žadateli
40 1491 22.11.2007 Žádost o stanovisko k pronájmu, případnému prodeji pozemků parc. č. 3763/2 a 3761/2, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy - dorovnání majetkoprávních vztahů
40 1492 22.11.2007 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 955/64, k. ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku P 5 s. p. v likvidaci
40 1493 22.11.2007 Žádost o stanovisko ke směně spoluvlastnických podílů pozemků MHMP a rodiny Boháčových vše v k. ú. Smíchov dle přiloženého seznamu
40 1494 22.11.2007 Záměr vybudování nástaveb bytových jednotek na objektech Zahradníčkova 1119/4, 1120/6, 1121/8, 1122/10, 1123/12, 1124/14, 1125/16, 1126/18, a 1127/20 a Lumiérů 453/13, 454/15, 455/17, 238/19, 238/21, 451/20 a 452/22
40 1495 22.11.2007 Vyhlášení výběrového řízení v oblasti kultury na udělení grantů vlastníkům nemovitých kulturních památek na jejich obnovu na r. 2008
40 1496 22.11.2007 Vyhlášení výběrového řízení v oblasti kultury na udělení grantů pro podporu kultury a umění na rok 2008
40 1497 22.11.2007 Č. p. 632 a č. p. 631, Pražského č. o. 35 a č. o. 33, se zastav. pozemky parc. č. 1020/32, 1020/31, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 632/19
40 1498 22.11.2007 Předvánoční dětské dopoledne na Praze 5
40 1499 22.11.2007 Elišky Peškové 17/741 - uzavření nájemní smlouvy s Miluší Humplovou, Makovského 1143, Praha 6, IČ: 40597300 na pronájem NP o celkové výměře 124 m2 za nájemné ve výši 1.550,- Kč/m2/rok, tj. 192.200,- Kč bez DPH
40 1500 22.11.2007 Návrh darovací smlouvy pro kronikáře MČ Praha 5 PhDr. H. Schreibera
40 1501 22.11.2007 Prodej bytové jednotky č. 863/06 v domě č. p. 863 Gabinova 1
40 1502 22.11.2007 Záměr prodeje nemovitosti č. p. 2859 Na Loužku č. o. 2, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1388/2,1388/3 a 1388/1, k. ú. Smíchov Občanskému sdružení ADRA
40 1503 22.11.2007 Lenora záměr prodeje objektu čp. 39 se zast. pozemkem parcel. č. 39 a souvisejícími pozemky 355/18, 355/25, 355/26 a 355/40, k. ú. Houžná
40 1504 22.11.2007 Návrh na zadání vypracování zadávací projektové dokumentace pro veřejnou zakázku Rekonstrukce dvou tělocvičen a přístavba hygienického a sociálního zázemí v ZŠ Kořenského 10
40 1505 22.11.2007 Návrh na přijetí peněžitého daru od Československé obchodní banky
40 1506 22.11.2007 NP - žádost Bytového družstva Kmochova 2148/12 na podání výpovědi z nájmu NP v uvedeném domě nájemci Divadelnímu spolku Kováček
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 45