Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

38. zasedání rady dne 06.11.2007

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
38 1413 08.11.2007 Doplnění článku V. části B "Zásad pronájmu obecních bytů"
38 1414 08.11.2007 Prodloužení nájmu 20-ti parkovacích míst v garážích OC Nový Smíchov
38 1415 08.11.2007 Záměr prodeje prodejny tabákových výrobků a tisku se zastavěným pozemkem parcel. č. 2472/9, k. ú. Smíchov, Peroutkova 2, Praha 5
38 1416 08.11.2007 NP - Štefánikova 21/216, Praha 5 - Smíchov, ERATO, s. r. o., snížení nájemného
38 1417 08.11.2007 NP Na Hutmance , Praha 5 - Jinonice, pronájem na základě vyvěšení
38 1418 08.11.2007 Vyhodnocení studie "Analýza dopravy v klidu a pasport parkovacích stání na místních komunikacích na vybraném území MČ P5" a návrh dalšího postupu
38 1419 08.11.2007 Arbesovo nám. 13/782 - odstoupení od nájemní smlouvy č. 86/0/OOA/06 uzavřené dne 20. 10. 2006 se společností PECO, spol. s r. o., se sídlem Mokropeská 1356, Černošice, IČ: 62954113 zastoupená Františkem Pechem, jednatelem dle článku V. odst. 3 smlouvy
38 1420 08.11.2007 Plzeňská 76/470 - uzavření nájemní smlouvy na umístění reklamního zařízení o výměře 7 m2 se společností tédwa s. r. o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ: 27254089 za roční nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok, tj. 3.500,- Kč ročně
38 1421 08.11.2007 Vltavská 28/277 - uzavření nájemní smlouvy na umístění reklamního zařízení o výměře 63 m2 se společností tédwa s. r. o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ: 27254089 za roční nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok, tj. 31.500,- Kč ročně
38 1422 08.11.2007 Č. p. 610 a č. p. 611, Pražského č. o. 25 a č. o. 27, se zastav. pozemky parc. č. 1020/64, 1020/63, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 611/15
38 1423 08.11.2007 Č. p. 653 a č. p. 653, Renoirova č. o. 18 a č. o. 20, se zastav. pozemky parc. č. 1020/6, 1020/7, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 653/04
38 1424 08.11.2007 Č. p. 2398 , U Šalamounky č. o. 7, se zastav. a souvis. pozemkem parc. č. 2478/1 a parc. č. 2478/2, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 2398/1
38 1425 08.11.2007 Č. p. 809 , Štěpařská č. o. 24, se zastav. pozemkem parc. č. 942/103, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 809/07
38 1426 08.11.2007 Č. p. 783 a č. p. 784, Krškova č. o. 15 a č. o. 13, se zastav. pozemky parc. č. 942/7, 942/8, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 784/07
38 1427 08.11.2007 Č. p. 809 , Štěpařská č. o. 24, se zastav. pozemkem parc. č. 942/103, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 809/42
38 1428 08.11.2007 Nákup měřicího modulu k monitorovacímu systému na JIP I. chirurgické kliniky FN v Motole
38 1429 08.11.2007 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
38 1430 08.11.2007 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
38 1431 08.11.2007 Ostatní záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
38 1432 08.11.2007 Návrh na zrušení usnesení RMČ č. 35/1338/2006, bod I. 1. týkajícího se podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 711, odst. 2b) Obč. zák. na Ivetu Höschlovou, dosud bytem Pražského 608/21, Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 28