Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

35. zasedání rady dne 16.10.2007

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
35 1293 18.10.2007 Stanovisko MČ Praha 5 k dokumentaci k územnímu řízení stavby " Bytová výstavba - Barrandov - bytový dům A, ul. Högerova " na pozemcích č. parc. 942/21, 942/132, 133 a částech pozemků č. parc. 954/3, 4, 6, 12, 32 k. ú. Hlubočepy
35 1294 18.10.2007 Bytové záležitosti projednané na zasedání Bytového výboru ZMČ
35 1295 18.10.2007 Nabídka uvolněného bytu
35 1296 18.10.2007 NP Grafická 30/2337, Praha 5 - Smíchov, Michal Jankovský, Dodatek k NS na prodloužení doby nájmu
35 1297 18.10.2007 NP Radlická 47/2054, Praha 5 - Smíchov, Ing. Jan Kříž, Dodatek k NS na prodloužení doby nájmu
35 1298 18.10.2007 Návrh na podání výpovědí z nájmů NP
35 1299 18.10.2007 Stanovisko MČ Praha 5 k dokumentaci k územnímu řízení stavby "Bytový dům Trilobit" na pozemku č. parc. 964/22 k. ú. Hlubočepy
35 1300 18.10.2007 Stanovisko MČ Praha 5 k dokumentaci k územnímu řízení stavby " Polyfunkční dům Nová Cibulka" na pozemcích č. parc. 1838/21,1838/ 22, 1838/35, 1564/3, 1564/17, 1564/18, 1564/19, 1560/8, 1560/80, 1560/82, 1560/83, k. ú. Košíře
35 1301 18.10.2007 Organizační opatření spojená s přechodem na novou doménu "@praha5.cz"
35 1302 18.10.2007 Č. p. 96, Fr. Kocourka , č. o.10 se zastav. pozemkem parc. č. 1184/2 a zahradou parc. č. 1184/1, k. ú. Smíchov - prodej bytového domu dle Zásad
35 1303 18.10.2007 Návrh metody, kterou bude prováděn výběr prodejců vánočních kaprů v lokalitách na území MČ Praha 5
35 1304 18.10.2007 Smlouva o právním zastupování
35 1305 18.10.2007 ADRA o. s. - žádost o zrušení valorizační doložky, která je součástí nájemní smlouvy č. 73/OSM/01,v čl. III. odst. 6 uzavřené dne 4. 5. 2001
35 1306 18.10.2007 Klikatá 1238/90c - záměr pronájmu části pozemku č. parc. 1512/1, k. ú. Košíře o výměře 284 m2 pro Jiřího Kepku, V Stráni 10/370, Praha 5, IČ: 67770762 za nájemné ve výši 175,- Kč/m2/rok, tj. 49.700,- Kč vč. DPH
35 1307 18.10.2007 Žádost ZŠ Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090 o grant MHMP na rok 2008 - Provoz veřejně přístupných plaveckých bazénů
35 1308 18.10.2007 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Prodej 9 domů podle zákona č. 72/1994 Sb"
35 1309 18.10.2007 Vnitřní organizační předpis Úřadu městské části Praha 5 - Směrnice č. 1/2007 Standardy informačního a komunikačního systému Úřadu městské části Praha 5
35 1310 18.10.2007 Prodej objektů na realizaci výstavby dle urbanistické studie Nové Košíře v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 5 č. 5/8/2007 ze dne 22. 3. 2007
35 1311 18.10.2007 Rozpočtová opatření od 20. 9. 2007 do 3. 10. 2007
35 1312 18.10.2007 Žádost ZŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 o grant MHMP 2008 - Rekonstrukce a oprava školních sportovišť
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 61