Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

34. zasedání rady dne 02.10.2007

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
34 1259 05.10.2007 Firma Telofónica O2 Czech Republic, a. s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 298/2 a 298/4, k. ú. Motol
34 1260 05.10.2007 Žádost o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 151/11 včetně nemovitosti č. p. 1571, k. ú. Stodůlky ve vlastnictví Fakultní nemocnice v Motole za pozemky v areálu Motolské nemocnice ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
34 1261 05.10.2007 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
34 1262 05.10.2007 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
34 1263 05.10.2007 Kartouzská 6/204 - uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 49/0/OOA/06 uzavřené dne 19. 5. 2006 se společností Medifin s. r. o., Plaňanská 573/1, Praha 10, IČ: 62416804 na pronájem části objektu Kartouzská 6/204 s účinností od 2. 10. 2007
34 1264 05.10.2007 Úklid chodníků v katastrální území Smíchov, Košíře - návrh členů pro jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku
34 1265 05.10.2007 Č. p. 638 a č. p. 637, Pražského č. o. 30 a č. o.32, se zastav. pozemky parc. č. 1020/26, 1020/25, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 637/13
34 1266 05.10.2007 Č. p. 122,Stroupežnického č. o. 11 , se zastav. pozemkem parc. č. 2890, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 122/3
34 1267 05.10.2007 Č. p. 683 a č. p. 682, Machatého č. o. 10 a č. o. 8, se zastav. pozemky parc. č. 942/64, 942/63, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 683/11
34 1268 05.10.2007 Č. p. 635 a č. p. 636, Pražského č. o. 36 a č. o.34, se zastav. pozemky parc. č. 1020/28, 1020/27, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 636/07
34 1269 05.10.2007 Č. p. 89, K Dalejím č. o. 2, se zastav. pozemkem parc. č. 1285, k. ú. Hlubočepy - zrušení usnesení RMČ
34 1270 05.10.2007 Č. p. 639 a č. p. 640, Dreyerova č. o. 11 a č. o. 13, se zastav. pozemky parc. č. 1020/24, 1020/23, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 640/07
34 1271 05.10.2007 Č. p. 638 a č. p. 637, Pražského č. o. 30 a č. o. 32, se zastav. pozemky parc. č. 1020/26, 1020/25, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 638/12
34 1272 05.10.2007 Č. p. 1357,Matoušova č. o. 8 , se zastav. pozemkem parc. č. 60, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 1357/1
34 1273 05.10.2007 Nepeněžitý dar pro Městskou policii Praha, Obvodní ředitelství Praha 5, technické vybavení služeben a strážníků MP
34 1274 05.10.2007 Stanovisko MČ Praha 5 k úpravě směrné části ÚPn č. U 532 Podbělohorská, na pozemcích č. parc. 4261/5, 4261/6, 4261/10 k. ú. Smíchov
34 1275 05.10.2007 NP Vrchlického 4/504, Praha 5 - Košíře, Kordas Light, s. r. o., pronájem
34 1276 05.10.2007 NP Jindřicha Plachty 17/986, Praha 5 - Smíchov, CENTRA, a. s., pronájem
34 1277 05.10.2007 NP Bozděchova 9/637, Praha 5 - Smíchov, CENTRA, a. s., pronájem
34 1278 05.10.2007 NP Vrchlického 47/483, 49/482, 51/479, Praha 5 - Košíře, AREA TZB, a. s., pronájem
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 34