Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

32. zasedání rady dne 10.06.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
32 958 09.05.2016 Návrh na uzavření Dohod o skončení nájmu bytu
32 959 09.05.2016 Návrh na pronájem volného bytu
32 960 09.05.2016 Vysoká škola finanční a správní o. p. s., - umístění prodejních automatů na občerstvení v budově Vltavská 12/980, Praha 5
32 961 09.05.2016 Žaloby o vyklizení bytů
32 962 09.05.2016 Objednávky Odboru majetku ÚMČ Praha 5
32 963 09.05.2016 Odpis pohledávek za nájemci bytů / dožalování
32 964 09.05.2016 Návrh řešení, dodání a montáž herních prvků včetně zhotovení dopadových ploch do objektu - školní zahrada Tyršovy základní a mateřské školy, pozemek parc. č. 764/3, k. ú. Jinonice, obec Praha
32 965 09.05.2016 Objednávky Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5
32 966 09.05.2016 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 v termínu od 16. 5. do 31. 5. 2014
32 967 09.05.2016 Výsledek konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
32 968 09.05.2016 Čerpání z vlastního investičního fondu v roce 2014 v Mateřské škole, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830
32 969 09.05.2016 Žádost o akceptaci zpětvzetí výpovědi z nájmu
32 970 09.05.2016 SVM MHMP žádá o stanovisko k navrhované směně pozemků v k. ú. Jinonice
32 971 09.05.2016 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 331/1, k. ú. Radlice svěřená správa MČ Praha 5
32 972 09.05.2016 Objednávka Odboru majetku Úřadu MČ Praha 5
32 973 09.05.2016 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem: "Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 615/1"
32 974 09.05.2016 Objednávky Odboru servisních služeb Úřadu MČ Praha 5 č. 0033/OSS/14 a 034/OSS/14
32 975 09.05.2016 Schválení objednávek Odboru servisních služeb Úřadu MČ P5
32 976 09.05.2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zdravotnické zařízení Kartouzská, Kartouzská 204/6, Praha 5 - Smíchov - výměna oken v budově D a vybudování řešení bezbariérového vstupu"
32 977 09.05.2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Plzeňská 442/209, 442/211 a Nepomucká 442/2, Praha 5 - Košíře, zateplení fasád"
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 31