Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

31. zasedání rady dne 04.09.2007

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
31 1139 06.09.2007 Vypracování Zastavovací studie v lokalitě mezi ulicemi Peroutkova a Jinonická
31 1140 06.09.2007 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu dle ust. § 706 obč. zák.
31 1141 06.09.2007 Žádost Švandova divadla na Smíchově o souhlas se záborem veřejného prostranství pro umístění reklamního zařízení na pěší zóně Anděl dne 18. 9. 2007
31 1142 06.09.2007 Žádost Lenky Malinové o souhlas s záborem veřejného prostranství pro prezentaci firmy Avon cosmetics na pěší zóně Anděl ve dnech 20. 9., 19. 10. a 15. 11. 2007
31 1143 06.09.2007 Žádost svazu Junák o souhlas se záborem veřejného prostranství pro pořádání veřejné sbírky "Postavme školu v Africe" na pěší zóně Anděl ve dnech 9. - 11. 10. 2007
31 1144 06.09.2007 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící dle ust. § 700 obč. zák.
31 1145 06.09.2007 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
31 1146 06.09.2007 Smlouva o nájmu movitého majetku mezi MČ Praha 5 a Hospodářským provozním družstvem
31 1147 06.09.2007 Zásady pronájmu obecních bytů (bytových náhrad) v městské části Praha 5
31 1148 06.09.2007 Změna místa konání Zastupitelstva městské části Praha 5 dne 13. 9. 2007 - revokace usnesení 1013/RMČ/2007
31 1149 06.09.2007 Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a Mgr. Barborou Kuznickou, stavebníkem bytu č. 1212/15 v domě Peroutkova č. p.1212 č. o. 2, k. ú. Smíchov, P5 a Bytovým družstvem Peroutkova 1212
31 1150 06.09.2007 Úprava rozpočtu roku 2007 - účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu příspěvku na péči
31 1151 06.09.2007 Žádost o záštitu starosty nad vědeckou konferencí "Lidský kapitál a investice do vzdělání"
31 1152 06.09.2007 Informace o průběhu a výsledcích bezpečnostní akce v parcích Prahy 5
31 1153 06.09.2007 Schválení příspěvku na reprezentaci pro paralympionika na Asijských hrách v Thaiwanu
31 1154 06.09.2007 Revokace usnesení č. 30/1130/2007 ze dne 28. 8. 2007 - Organizační a finanční zajištění výstavy Josefa Sudka v Galerii Portheimka pod záštitou starosty JUDr. M. Jančíka, MBA a radního M. Tučka
31 1155 06.09.2007 Připojení tajemníka bezpečnostní rady a krizového štábu k síti internet
31 1156 06.09.2007 Návrh na zařazení 1 bytu do nabídkového řízení za smluvní nájemné, 2 bytů do nabídkového řízení za smluvní nájemné a úpravu vlastním nákladem a 10 bytů do nabídkového řízení za smluvní nájemné, úpravu vlastním nákladem a postoupení pohledávky