Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

28. zasedání rady dne 27.05.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
28 830 29.05.2014 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
28 831 29.05.2014 Žádost o přisloučení volné místnosti k bytové jednotce
28 832 29.05.2014 Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy a uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
28 833 29.05.2014 Prodej bytové jednotky domu č. p. 573 Petřínská 12, k. ú. Malá Strana
28 834 29.05.2014 Arbesovo náměstí 13 č. p. 782 - záměr prodeje bytových jednotek
28 835 29.05.2014 U Šalamounky 2398 - záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci
28 836 29.05.2014 Lamačova č. p. 859 - záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci
28 837 29.05.2014 Na Celné 708 - záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci
28 838 29.05.2014 Předkupní právo k bytové jednotce 281/7 domu č. p. 281 Brožíkova 6, k. ú. Košíře
28 839 29.05.2014 Objednávka Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
28 840 29.05.2014 Žádost o souhlas se Smlouvou o zřízení služebnosti inženýrské sítě na parc. č. 298/4,298/99 a 298/103, k. ú. Motol ve vlastnictví obce hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 5
28 841 29.05.2014 Žádost o vyhotovení Dohody o využití pozemku parc. č. 463/12, k. ú. Motol ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5
28 842 29.05.2014 Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení
28 843 29.05.2014 Projekt Zateplení MŠ U Železničního mostu - Dodatek č.1 ke smlouvě o financování projektu
28 844 29.05.2014 Návrhy na podání výpovědí z nájmu bytu
28 845 29.05.2014 Objednávky Odboru majetku ÚMČ Praha 5
28 846 29.05.2014 Proplacení výměny bojleru
28 847 29.05.2014 Převod finančních prostředků za rok 2013, získaných z pronájmu do fondu oprav SVJ Lidická 291, 292
28 848 29.05.2014 Návrh na zrušení usnesení RMČ č. 1/5/2014, bod I. 1. 4. ze dne 7. 1. 2014
28 849 29.05.2014 Návrh na zrušení části usnesení RMČ č. 55/1905/2013 ze dne 26. 11. 2013, bod I.2. a návrh na uzavření nové nájemní smlouvy
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 59