Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

27. zasedání rady dne 20.05.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
27 782 22.05.2014 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
27 783 22.05.2014 Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení
27 784 22.05.2014 Návrh na podání výpovědí z nájmu bytu
27 785 22.05.2014 Pronájem bytu v Mateřské škole, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669
27 786 22.05.2014 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy při Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
27 787 22.05.2014 Návrh na zrušení části usnesení RMČ č. 1/5/2014, bod I.1.11. ze dne 7. 1. 2014
27 788 22.05.2014 Žádosti o zřízení společného nájmu bytu
27 789 22.05.2014 Stromy 2014 - Grantové řízení Nadace ČEZ
27 790 22.05.2014 Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v bytě
27 791 22.05.2014 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
27 792 22.05.2014 Žádost o přechod nájmu bytu
27 793 22.05.2014 Objednávka znaleckých posudků na ocenění nemovitostí
27 794 22.05.2014 Návrh na odměnu ředitelce Kulturního klubu Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2
27 795 22.05.2014 Návrh odměn za I. pololetí školního roku 2013/2014 pro ředitelky a ředitele ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5
27 796 22.05.2014 Úprava kapacity šesti mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5
27 797 22.05.2014 Návrh na financování majetkového vkladu MČ Praha 5 do obecně prospěšné společnosti "Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11, o. p. s."
27 798 22.05.2014 Přehled rozpočtových opatření
27 799 22.05.2014 Záměr úpravy nájemného za pozemek parc. č. 1287, k.ú. Hlubočepy, o rozloze 164 m2 na cenu obvyklou - Dodatkem č. 1
27 800 22.05.2014 Posunutí termínu vyklizení části pozemku parc. č. 289, k. ú. Smíchov, vnitroblok domu v ul. Štefánikova 316/8
27 801 22.05.2014 Objednávka Odboru majetku Úřadu MČ Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 48