Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

23. zasedání rady dne 22.04.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
23 600 24.04.2014 Výběr dodavatele parních generátorů pro Aquapark Barrandov a uzavření smlouvy o dílo
23 601 24.04.2014 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově 254/19, Praha 5, organizačně - technické zajištění voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 22. - 25. 05. 2014
23 602 24.04.2014 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Základní umělecká škola se sídlem Na Popelce 18, Praha 5 , pro organizačně - technické zajištění voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 22. - 25. 05. 2014
23 603 24.04.2014 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5, pro organizačně - technické zajištění voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 22. - 25. 05. 2014
23 604 24.04.2014 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, se sídlem Výmolova 169/2, Praha 5, pro organizačně - technické zajištění voleb do Evrop. parlamentu konaných ve dnech 22. - 25. 2014
23 605 24.04.2014 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Česká republika - Generální finanční ředitelství, se sídlem Lazarská 15/7, Praha 1, pro organizačně - technické zajištění voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 22. - 25. 2014
23 606 24.04.2014 Objednávka komplexní služby elektronické komunikace pro zajištění hlasového spojení v rámci konání volby do Evropského parlamentu
23 607 24.04.2014 Prodej bytové jednotky domu č. p. 917 Strakatého 1, k. ú. Košíře
23 608 24.04.2014 Výběrové řízení - záměr prodeje pozemků parc. č. 363, 364 a 381 v k. ú. Smíchov - komise pro otvírání obálek a posuzování nabídek
23 609 24.04.2014 Zrušení záměru prodeje nebytového prostoru ve dvoře domu č. p. 434 Malátova 11 a pozemku parc. č. 118/2
23 610 24.04.2014 Žádost o slevu z nájmu bytu
23 611 24.04.2014 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu a uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné
23 612 24.04.2014 Návrh na finanční vypořádání za zhodnocení bytu
23 613 24.04.2014 Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla Jana Píseckého, na adrese Praha 5 - Košíře, V Stráni 485/11
23 614 24.04.2014 SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji či pronájmu pozemku parc. č. 359 a části pozemku parc. č. 519, k. ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy
23 615 24.04.2014 SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji či pronájmu části pozemku parc. č. 468, k. ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy
23 616 24.04.2014 Žádost o prominutí poplatku z prodlení
23 617 24.04.2014 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 22/580/2014 ze dne 11. 4. 2014
23 618 24.04.2014 Návrh na uzavření Dohod o poskytnutí prostor k zabezpečení Voleb do Evropského parlamentu 2014
23 619 24.04.2014 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 65