Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

14. zasedání rady dne 04.03.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
14 315 07.03.2014 Průběh zasedání Rady MČ Praha 5 dne 4. 3. 2014
14 316 07.03.2014 Organizační změna Úřadu MČ Praha 5
14 317 07.03.2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zajištění staticky pevné a bezpečné stropní a podlahové konstrukce v budově ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, Praha 5";
14 318 07.03.2014 Nabídka provedení Komparace komunikace MČ Praha 5
14 319 07.03.2014 Záštita radního Marka Kukrle nad akcí "Světový den zdraví" a finanční příspěvek
14 320 07.03.2014 Záštita starosty Ing. M. Zeleného a radního M. Kukrle nad akcí Běžecký kros Skalka 2014
14 321 07.03.2014 Návrh společnosti ALFA SUPER, s. r. o. na řešení nájemního vztahu v NP Plzeňská 174/2076, k. ú. Smíchov, Praha 5
14 322 07.03.2014 Změna v komisi Rady městské části Praha 5
14 323 07.03.2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Nákup a distribuce českého a odborného periodického tisku na období březen - prosinec 2014 pro ÚMČ Praha 5"
14 324 07.03.2014 Právní rozbor smluvního vztahu městské části Praha 5 a společnosti Centra a. s.
14 325 07.03.2014 Schválení znění smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání
14 326 07.03.2014 Návrh na dodatečné zařazení akce: "Revitalizace původní osady Buďánka - zpracování ověřovací studie a dokumentace pro územní rozhodování" do rozpočtu MČ Praha 5 pro rok 2014
14 327 07.03.2014 Zástupce tajemníka Úřadu MČ Praha 5