Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

17. zasedání rady dne 25.03.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
17 430 27.03.2014 Žádost Domu dětí a mládeže Praha 5 o výpůjčku zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5 za účelem konání vyhlašování výsledků celoroční soutěže pro základní a střední školy obvodu Prahy 5, Prahy 13 a Prahy 16 dne 24. 04. 2013 od 14:00 - 15:30 hod.
17 431 27.03.2014 Uzavření Dodatku č. 5 k příkazní smlouvě o správě objektu č. p. 741, E. Peškové 17 (nám. Kinských 6), Praha 5,
17 432 27.03.2014 Záštita radního Marka Kukrle nad Zámeckými trhy
17 433 27.03.2014 Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč
17 434 27.03.2014 Schválení vzorové dohody o provedení stavebních úprav
17 435 27.03.2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování projektové dokumentace pro ZŠ a MŠ Kořenského, objekt MŠ nám. 14. října 2994/9a, Praha 5 - Smíchov - výměna oken a úprava obvodového pláště"
17 436 27.03.2014 Žádost o prominutí pohledávek příslušenství nájemci nebytových prostor Vítězná 531/13, Praha 5
17 437 27.03.2014 Žádost o zřízení společného nájmu bytu
17 438 27.03.2014 Žádost o vrácení nájemného
17 439 27.03.2014 Opakovaná žádost o přechod nájmu bytu
17 440 27.03.2014 Pověření zaměstnankyň Odboru bytů a privatizace zastupovat městskou část Praha 5 při uzavírání notářských zápisů o dohodě se svolením k přímé vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu
17 441 27.03.2014 Návrh na zrušení usn. RMČ č. 45/1545/2013 a č. 50/1775/2013
17 442 27.03.2014 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014
17 443 27.03.2014 Přehled rozpočtových opatření
17 444 27.03.2014 Zpráva o činnosti Městské policie Praha 5 na území MČ Praha 5 za rok 2013
17 445 27.03.2014 Zpráva o činnosti Policie České republiky na území MČ Praha 5 za rok 2013
17 446 27.03.2014 Záštita nad pátým ročníkem celostátní soutěže majitelů asistenčních psů - Mistrovství České republiky ve výkonu asistenčních psů 2014 a nad desátým ročníkem Mistrovství České republiky ve výkonu vodících psů 2014
17 447 27.03.2014 Změna zapisovatelky Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové
17 448 27.03.2014 Žádost nájemce o ukončení nájmu nebytového prostoru - garáže postavené na pozemku parc. č. 835/9, k. ú. Jinonice dohodou k 31. 3. 2014
17 449 27.03.2014 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2014 - Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 52