Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

16. zasedání rady dne 18.03.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
16 389 20.03.2014 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2014 - Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004
16 390 20.03.2014 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2014 - Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185
16 391 20.03.2014 Poskytnutí daru předsedům a členům okrskových volebních komisí při volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. května 2014
16 392 20.03.2014 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/0/ZOMA/14, uzavřené mezi MČ Praha 5 a společností Emtandem s. r. o., na provedení celkové rekonstrukce volného bytu č. 18, Pechlátova 16, Praha 5
16 393 20.03.2014 Zpětvzetí žaloby na společnost RH - ARCHITEKTI s. r. o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Vltavská 207/20
16 394 20.03.2014 Termín konání kulturní akce Dny evropského dědictví 2014 (EHD 2014)
16 395 20.03.2014 Žádost o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 2007/1, 2009/1, 2009/2, 2012/1 a 2015/2, k. ú. Jinonice ve vl. společnosti Rohlovský mlýn s. r. o. a pozemku parc. č. 4951/3, k. ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
16 396 20.03.2014 Oprava havarijního stavu Butovického rybníka - Smlouva o výpůjčce
16 397 20.03.2014 Žádost o souhlas se Smlouvou o právu provést stavbu pro akci "Barrandov Kaskády VI, VII a IX" na dotčené pozemky parc. č. 1793/2 a 1798/22, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřená správa MČ Praha 5
16 398 20.03.2014 Akce "Den bezpečnosti" v Základní škole Podbělohorská 26/720, Praha 5 dne 7. 5. 2014
16 399 20.03.2014 Akce "Den bezpečnosti" v Základní škole Weberova 1/1090, Praha 5 dne 21. 5. 2014
16 400 20.03.2014 Záštita 1. zástupce starosty MČ Praha 5 JUDr. Petra Lachnita nad 16. ročníkem "Turnaje tolerance (národnostních menšin)" a finanční příspěvek na akci
16 401 20.03.2014 Rozsah provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 v období od 1. 7. do 31. 8. 2014 včetně
16 402 20.03.2014 XIV. ročník akce Plavecko - běžecký pohár - převzetí záštity M. Šestákem, radním
16 403 20.03.2014 Povolení výjimek z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2014/2015 v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 5
16 404 20.03.2014 "Bytový dům - Hlubočepy", DUR
16 405 20.03.2014 Další postup MČ P5 v souvislosti s projektem "Viladomy Na Farkáně", vyřízení žádosti spol. CENTRAL GROUP a.s. o uzavření nájemní smlouvy a podnětů občanů dané lokality
16 406 20.03.2014 Složení hodnotících komisí pro výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro zateplení budov MŠ Kurandové, MŠ Peškova a MŠ U Krtečka
16 407 20.03.2014 Žádost České tábornické unie - Tábornický klub MODRÝ KRUH PRAHA o pronájem nebytového prostoru Plzeňská 211/442, k. ú. Košíře, Praha 5
16 408 20.03.2014 Pronájem nebytového prostoru - garáže v ul. Na Šmukýřce na základě zveřejněného záměru dle usnesení RMČ ze dne 19.11.2013
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 41