Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

11. zasedání rady dne 18.02.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
11 202 20.02.2014 Žádost o vyhotovení Dohody o využití pozemku parc. č. 2067, k. ú. Jinonice svěřená správa MČ Praha 5
11 203 20.02.2014 Zrušení části usnesení RMČ Praha 5 č. 50/1743/2013 ze dne 5. 11. 2013
11 204 20.02.2014 Arbesovo náměstí 13, č. p. 782 - Dohoda o zániku věcného břemene
11 205 20.02.2014 SVM MHMP žádá o stanovisko k pronájmu části pozemků parc. č. 530/2 a 373/1, k. ú. Motol z vlastnictví obce hl. m. Prahy
11 206 20.02.2014 Odpověď na "Petici za záchranu přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, za ochranu přírodní rezervace Prokopské údolí a proti stavbám developera JRD"
11 207 20.02.2014 Granty 2014 - jmenování členů komisí pro oblast sportu
11 208 20.02.2014 Granty 2014 - jmenování členů komisí pro oblast školství
11 209 20.02.2014 Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 19/0/ODŽ/2010 o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Žvahova - provoz linky PID č. 128
11 210 20.02.2014 Zrušení záměru prodeje provozního a skladového areálu Klikatá 1238/90c v k. ú. Košíře
11 211 20.02.2014 Návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu"
11 212 20.02.2014 Žádost o poskytnutí dvou slev z nájemného
11 213 20.02.2014 Janáčkovo nábřeží 47, č. p. 475 - prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci a stavebníkovi
11 214 20.02.2014 Souhlas s pořádáním akce "Den Země" na pěší zóně Anděl a schválení smlouvy o výpůjčce s TSK
11 215 20.02.2014 Žádost společnosti Medifin a. s. o uzavření Dodatku č. 1 k podnájemním smlouvám uzavřeným se společností HS CLINICUM PRAHA s. r. o. a Medicentrum Beroun, spol. s r.o.
11 216 20.02.2014 Návrh na podání výpovědí z nájmů prostor sloužících podnikání, poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5
11 217 20.02.2014 Finanční příspěvek Svazu důchodců ČR - základní organizace Pegas na provoz Klubu seniorů Pegas v roce 2014
11 218 20.02.2014 Pořádání Senior akademie ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy
11 219 20.02.2014 Sběr infekčního materiálu uživatelů návykových látek v ohrožených lokalitách Prahy 5 zajišťované Progressive o. p. s.
11 220 20.02.2014 Záštita a finanční příspěvek pro šachový oddíl ŠK Smíchov na šachový turnaj "Smíchovský soudek"
11 221 20.02.2014 Záštita a finanční příspěvek pro šachový oddíl ŠK Smíchov na šachový turnaj "Smíchovské klání mládeže"
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 37