Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

9. zasedání rady dne 11.02.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
9 170 13.02.2014 Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5
9 171 13.02.2014 Jmenování zástupců zřizovatele MČ Praha 5 do Školských rad základních škol zřizovaných MČ Praha 5 na období 1. 3. 2014 - 28. 2. 2017
9 172 13.02.2014 Smlouva o úhradě mimořádných nákladů, spojených s konáním svatebního obřadu dne 22. 02. 2014, konaného mimo stanovenou dobu a mimo stanovenou úřední místnost MČ Praha 5 (údaje žadatelů uvedeny v neveřejné příloze)
9 173 13.02.2014 Žádost Šachového klubu Smíchov o výpůjčku zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Úřadu MČ Praha 5 za účelem konání šachových turnajů pro mládež a seniory v roce 2014
9 174 13.02.2014 Informace o darech za rok 2013 přijatých mateřskými a základními školami zřizovanými MČ Praha 5 a KK Poštovka na základě darovacích smluv ve výši do 50,0 tis. Kč
9 175 13.02.2014 Bytový soubor Klamovka Gardens, DUR
9 176 13.02.2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 150 U Malvazinky 24, k. ú. Smíchov
9 177 13.02.2014 Záměr prodeje podílu 1/4 domu č. p. 2337 Grafická 30, k. ú. Smíchov
9 178 13.02.2014 Revokace usnesení Rady č. 59/2111/2013, schválení dohody o zrušení smlouvy o postoupení pohledávky a dohody o ukončení právního zastupování s JUDr. Richardem Syslem
9 179 13.02.2014 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
9 180 13.02.2014 Neuplatnění zvýšení nájemného v obecních bytech MČ Praha 5 o inflaci za rok 2013 ve výši 1,4 %
9 181 13.02.2014 Žádost o slevu z nájmu bytu
9 182 13.02.2014 Žádost o prominutí hrazení nájemného
9 183 13.02.2014 Zpráva o peticích za rok 2013
9 184 13.02.2014 Žádost o prominutí hrazení kauce
9 185 13.02.2014 Vzorová smlouva o úhradě mimořádných nákladů, spojených s konáním svatebních obřadů na území matričního úřadu MČ Praha 5, nad rámec správních poplatků, stanovených zákonem a nad rámec usnesení RMČ číslo 1/1716/2006
9 186 13.02.2014 Návrh na změnu vzorové smlouvy, nabídky a společného vyjádření oprávněných nájemců na odkoupení domu jako celek dle "Pravidel, kterými se určuje další postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy-MČ Praha 5 jako celek oprávněným nájemcům bytů"
9 187 13.02.2014 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 v termínu od 16. 1. do 31. 1. 2014
9 188 13.02.2014 Uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 1167a parc. č. 2020/2, vše v k. ú. Košíře
9 191 13.02.2014 Provoz školních družin v době jarních prázdnin ve školním roce 2013/ 2014
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 28