Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

7. zasedání rady dne 04.02.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
7 140 06.02.2014 Dodatek ke smlouvě s Komerční bankou, a. s.
7 141 06.02.2014 Štefánikova 6, č. p. 250 - záměr prodeje půdních bytových jednotek oprávněným nájemcům a stavebníkům
7 142 06.02.2014 Stanovení místa, termínu a doby zápisu do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 na školní rok 2014/2015
7 143 06.02.2014 Žádost Zastupitelstvu hlavního města Prahy o svěření pozemků parc. č. 835/6, 835/7, 835/8, 835/9, 835/10, 835/12, 835/13, 835/14, 835/15, 836/2, 836/3, 836/4 a 836/5, k. ú. Jinonice - pozemky pod garážemi ve správě MČ Praha 5
7 144 06.02.2014 Žádost Zastupitelstvu hlavního města Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy městské části Praha 5 a to pozemků parc. č. 1866, 1935, 1799/1 a části parc. č. 2043/201, vše v k. ú. Hlubočepy
7 145 06.02.2014 SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4830/7, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy
7 146 06.02.2014 Dohoda mezi MČ Praha 5 a nájemci o provedení změny způsobu vytápění a ohřevu teplé vody v bytě č. 3, ev. č. 3 v domě č. p. 542, k. ú. Smíchov, Zborovská 42, Praha 5
7 147 06.02.2014 Koncepce pražských břehů
7 148 06.02.2014 Smlouva o dodávce vody v parku Sady Na Skalce
7 149 06.02.2014 Stanovení výše sazeb stravného pro účely poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách
7 150 06.02.2014 Záštita starosty Ing. Miroslava Zeleného nad 4. ročníkem Běžeckého krosu Skalka 2014
7 151 06.02.2014 Záměr pronájmu tří volných garáží v objektu řadových garáží v ulici Na Šmukýřce na pozemku parc. č. 1531/9, k. ú. Košíře
7 152 06.02.2014 Záměr pronájmu volného nebytového prostoru v nemovitosti Janáčkovo nábřeží 37/479, k. ú. Smíchov
7 153 06.02.2014 Návrh na pronájem volného bytu
7 154 06.02.2014 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 58/2030/2013, bod I. 11. ze dne 10. 12. 2013
7 155 06.02.2014 Žádost o prominutí poplatku z prodlení
7 156 06.02.2014 Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech městské části Praha 5
7 157 06.02.2014 Smluvní penále za nedodržení termínu dokončení půdních vestaveb
7 158 06.02.2014 Služební cesta do města Arad, Rumunsko, ve dnech 10. - 13. 2. 2014
7 159 06.02.2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení budovy ZŠ Tyršova - projektová dokumentace pro provádění stavby
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 28