Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

5. zasedání rady dne 28.01.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
5 106 30.01.2014 Návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu"
5 107 30.01.2014 Informace o splnění plánu prodejů 2013
5 108 30.01.2014 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného věcného daru ve výši 64.865 Kč Mateřské škole se speciálními třídami DUHA, Praha 5 - Košíře , Trojdílná 1117
5 109 30.01.2014 Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1849,918/21-32, k. ú. Smíchov z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s. p. v likvidaci
5 110 30.01.2014 Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení
5 111 30.01.2014 Žádost o prominutí poplatku z prodlení
5 112 30.01.2014 Záštita JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ Praha 5, nad ragbyovým turnajem kategorií U9 a U11 pořádaném v rámci "Pražského ragbyového festivalu mládeže 2014"
5 113 30.01.2014 Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla nově vznikající společnosti Dětská ordinace Barrandov s. r. o. na adrese Praha 5 - Hlubočepy, Krškova 807/21, PSČ 152 00
5 114 30.01.2014 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
5 115 30.01.2014 Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu
5 116 30.01.2014 Žádosti o přechod nájmu bytu
5 117 30.01.2014 Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu
5 118 30.01.2014 Žádost o pronájem obecního bytu
5 119 30.01.2014 Žádosti o slevu z nájmu bytu
5 120 30.01.2014 Dohoda mezi MČ Praha 5 a nájemkyní o provedení rekonstrukce bytu č. 4, ev. č. 11, v domě č. p. 729, k. ú. Smíchov, Janáčkovo nábř. 31, Praha 5,
5 121 30.01.2014 Návrh na zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 58/2030/2013 ze dne 10. 12. 2013
5 122 30.01.2014 Janáčkovo nábřeží 45, č. p. 474 - Dohoda o zániku věcného břemene
5 123 30.01.2014 Návrh na zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem "Štefánikova 12, Praha 5 - vila Portheimka - oprava střešního pláště, včetně vázané střešní konstrukce"
5 124 30.01.2014 Granty 2014 - jmenování členů komise pro oblast podnikání pro rok 2014
5 125 30.01.2014 Žádost občanského sdružení LUNGTA o připojení MČ Praha 5 k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 33