Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

3. zasedání rady dne 21.01.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
3 63 23.01.2014 Změna zapisovatele sportovní komise
3 64 23.01.2014 Smlouvu o úhradě mimořádných nákladů, spojených s konáním svatebního obřadu dne 25. 1. 2014, konaného mimo stanovenou dobu a mimo stanovenou úřední místnost, RMČ Praha 5
3 65 23.01.2014 Stanovení odměny likvidátora Bytového podniku v Praze 5, státní podnik v likvidaci
3 66 23.01.2014 Odpis pohledávek u nájemce bytu nad 100 tis. Kč
3 67 23.01.2014 Odpis pohledávky za nájemkyní přístřeší / dožalování
3 68 23.01.2014 Odpis pohledávky za nájemcem bytu / dožalování
3 69 23.01.2014 Žádost o pronájem bytu výměnou za byt stávající
3 70 23.01.2014 Prodej pozemku parc. č. 1812/3 v k. ú. Smíchov spoluvlastníkům stavby garáže
3 71 23.01.2014 Návrh na schválení vzorové smlouvy o nájmu bytu - půdní vestavba - nástavba
3 72 23.01.2014 Změny složení Pracovní skupiny prevence kriminality na MČ Praha 5
3 73 23.01.2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 150 U Malvazinky 24, k. ú. Smíchov
3 74 23.01.2014 Záměr prodeje pozemků parc. č. 363, 364 a 381 v k. ú. Smíchov
3 75 23.01.2014 Smlouva o plném servisu a údržbě velkokapacitního kopírovacího zařízení Xerox D110 v kopírovacím centru Úřadu MČ Praha 5 se společností XEROX CZECH REPUBLIC s. r. o.
3 76 23.01.2014 Návrh jmenování členů komisí na otevírání obálek a komisí na posuzování grantových žádostí v oblasti ,,Místo pro život a ekologické programy pro rok 2014"
3 77 23.01.2014 Pronájem volného prostoru Zoubkova 8/1203 sdružení Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Hiawatha Praha na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ ze dne 19. 11. 2013
3 78 23.01.2014 Rozšíření smlouvy o nájmu prostor Vrchlického 43/493, Praha 5 o dalšího nájemce na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ ze dne 10. 12. 2013
3 79 23.01.2014 Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla akciové společnosti ELNAKO EU a. s. na adrese Plzeňská 452/167, Praha 5
3 80 23.01.2014 Žádost o převod nájmu - MUDr. Lusine Samsonyanová, nájemce prostor sloužících podnikání umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5
3 81 23.01.2014 Průměrná meziroční míra inflace v roce 2013
3 82 23.01.2014 Udělení souhlasu s umístěním sídla Mgr. Martina Peterky, advokáta, na adrese nám. Kinských 741/6, Praha 5, PSČ 150 00
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 38