Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

2. zasedání rady dne 14.01.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
2 24 16.01.2014 Nádražní 24, č. p. 1301 - změna záměru prodeje půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci a stavebníkovi
2 25 16.01.2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 151 U Malvazinky 26, k. ú. Smíchov
2 26 16.01.2014 Zpráva Odboru sociální problematiky a prevence kriminality o činnosti v oblasti protidrogové prevence na území MČ Praha 5 za období říjen - prosinec 2013
2 27 16.01.2014 Změna zapisovatelky etnické komise
2 28 16.01.2014 Ukončení nájemního vztahu a založení nového nájemního vztahu s nástupnickým občanským sdružením - nebytový prostor
2 29 16.01.2014 Návrh smluv o výpůjčce movité věci - květníky
2 30 16.01.2014 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 249, Štefánikova č. o. 28, 30, k. ú. Smíchov
2 31 16.01.2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 434 Malátova č. o. 11, k. ú. Smíchov
2 32 16.01.2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 637 Bozděchova č. o. 9, k. ú. Smíchov
2 33 16.01.2014 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 2213 Preslova č. o. 5, k. ú. Smíchov
2 34 16.01.2014 Návrh na zrušení usnesení Rady MČ Praha 5 č. 52/1823/2013 ze dne 13. 11. 2013
2 35 16.01.2014 Návrh na uzavření 4 nájemních smluv za nejvyšší nabídnuté první základní měsíční nájemné
2 36 16.01.2014 Návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného
2 37 16.01.2014 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
2 38 16.01.2014 Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení
2 39 16.01.2014 Opětovné prominutí poplatku z prodlení ze splátkových dohod
2 40 16.01.2014 Žádost o prominutí nákladů řízení
2 41 16.01.2014 Změny složení řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb na MČ Praha 5
2 42 16.01.2014 Úprava Návrhu rozpočtu městské části Praha 5 na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2015 - 2019 v návaznosti na schválení zákona o státním rozpočtu
2 43 16.01.2014 Úpravy rozpočtu městské části Praha 5 v roce 2013 o účelové transfery ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy, rozpočtu MČ
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 39