Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

53. zasedání rady dne 13.11.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
53 1799 20.11.2013 Návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu"
53 1800 20.11.2013 Žádost o souhlas se smlouvou o výpůjčce na pozemky parc. č. 298/56, 374/4, 374/50, 374/51, k. ú. Motol ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5
53 1801 20.11.2013 Žádost o souhlas se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1954/22, k. ú. Košíře ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5
53 1802 20.11.2013 Mandátní smlouva k zajištění správy podílového domu č. p. 83 v ulici Zahradníčkova, k. ú. Motol, ve svěřené správě MČ Praha 5
53 1803 20.11.2013 Žádost o souhlas se Smlouvou o právu provést stavbu na pozemek parc. č. 1838/39, k. ú. Košíře ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5
53 1804 20.11.2013 Smlouva o právu provést stavbu na pozemky parc. č. 3986/1 a parc. č. 3987/1, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5
53 1805 20.11.2013 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 782 Arbesovo náměstí č. o. 13, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
53 1806 20.11.2013 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
53 1807 20.11.2013 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
53 1808 20.11.2013 Žádost o poskytnutí přístřeší
53 1809 20.11.2013 Žádost o stanovisko
53 1810 20.11.2013 ,,Mikulášská besídka" v jeslích Na Hřebenkách 3, Praha 5
53 1811 20.11.2013 Přehled provozu jeslí Na Hřebenkách 3, Praha 5 - zařízení Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 11, Praha 5 v průběhu vánočních svátků
53 1812 20.11.2013 Záštita JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ Praha 5 nad kulturní akcí ,,Arabský večer", který se koná dne 28. 11. 2013 od 19:30 hod. v prostorách centra HUB, Drtinova 10, Praha 5
53 1813 20.11.2013 Projekt Zateplení MŠ U Železničního mostu - monitorovací zpráva
53 1814 20.11.2013 Žádost o uzavření splátkové dohody
53 1815 20.11.2013 Žádost o prominutí úroku z prodlení
53 1816 20.11.2013 Návrh na revokaci usnesení Rady MČ Praha 5 č. 48/1704/2013, bod III. ze dne 22. 10.2013
53 1817 20.11.2013 Žádost o přechod nájmu bytu
53 1818 20.11.2013 Návrh spolumajitelů domu na uzavření nájemních smluv ve spolupodílovém domě
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 44