Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

59. zasedání rady dne 10.12.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
59 2004 12.12.2013 Dohoda o narovnání s nájemcem bytu v budově č. p. 669 v k. ú. Smíchov, ve věci neplatnosti výpovědi z nájmu bytu
59 2005 12.12.2013 Informace o vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2012, na základě sdělení správní společnosti Centra a. s.
59 2006 12.12.2013 Směrnice č. 6/2013 O provozu elektronické podatelny vč. příloh Směrnice č. 7/2013 O vyřizování stížností vč. příloh Směrnice č. 8/2013 Standardy informačního a komunikačního systému vč. příloh Spisový a skartační řád včetně příloh
59 2007 12.12.2013 Omezení pouliční umělecké veřejné produkce ve formě hudební produkce (buskingu) na území MČ Praha 5
59 2008 12.12.2013 Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč
59 2009 12.12.2013 Žádost o nadační příspěvek od Nadace ČEZ na vybudování multifunkčního hřiště Barrandov
59 2010 12.12.2013 Vypsání výběrového řízení - pojekt e-Government
59 2011 12.12.2013 Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení
59 2012 12.12.2013 Návrh na pronájem volného bytu
59 2013 12.12.2013 Výzva společnosti NEXT WAY s. r. o., k úhradě úplaty za provedenou rekonstrukci a zhodnocení NP prostor umístěných v budově Štefánikova 68/12, Praha 5
59 2014 12.12.2013 Uplatnění opce na pronájem pozemků parc. č. 1863/10, 1863/12, 1863/13, 1863/14, 1863/15, 1863/16, 1863/31, 1863/32 a 1863/33, k. ú. Košíře - Český svaz cyklistiky
59 2015 12.12.2013 Odkoupení části vybavení od společnosti Bumble Bee po ukončení nájmu v MŠ Trojdílná
59 2016 12.12.2013 Předání majetku pořízeného z rozpočtových prostředků zřizovatele do užívání příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090
59 2017 12.12.2013 Předání majetku pořízeného z rozpočtových prostředků zřizovatele do užívání Základní školy a mateřské školy Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
59 2018 12.12.2013 Předání majetku pořízeného z rozpočtových prostředků zřizovatele do užívání Tyršovy základní školy a mateřské školy Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
59 2019 12.12.2013 Žádost SVM MHMP k navrhované směně pozemků v k. ú. Jinonice
59 2020 12.12.2013 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 322/1 o výměře cca 137 m2 v k. ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy
59 2021 12.12.2013 Žádost SVM MHMP o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Hlubočepy
59 2022 12.12.2013 Žádost SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č 981/5 o výměře 91 m2 v k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků stavby garáže na pozemku umístěné
59 2023 12.12.2013 Oznámení zpracování osobních údajů
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 66